Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Proces hodnocení projektů

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Harmonogram procesu hodnocení ukončených výzev v rámci PO 1 a PO 2

Níže naleznete předběžný harmonogram procesu hodnocení ukončené Výzvy číslo 1.1 - Evropská centra excelence a Výzvy číslo 2.2 - Regionální VaV centra v rámci prioritních os 1 a 2 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Indikativní harmonogram procesu hodnocení projektů v rámci prioritní osy 1 a 2 (Výzvy číslo 1.1 a 2.2):

Datum uzavření Výzev číslo 1.1 a 2.2 (prioritní osy 1 a 2 OP VaVpI): 16. 11. 2009

Prosinec 2009 – Leden 2010: Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Únor 2010: Hodnotitelské komise; Panel pro aplikace

Březen 2010: Komise expertů; Panel expertů

Duben 2010: Výběrová komise na úrovni Řídicího orgánu; Negociace projektů

Květen – Červen 2010: Negociace projektů, vydání prvních Rozhodnutí o poskytnutí dotace (běžné projekty), předložení prvních žádostí velkých projektů Evropské komisi

Červenec 2010 – konec roku 2010: Rozhodnutí o podpoření projektu Evropské komise, Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (velké projekty)

ŘO OP VaVpI upozorňuje, že tento harmonogram může podléhat změnám!

17.4.2012 4:04:33 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load