Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Příručka pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Příručka pro příjemce OP VaVpI, verze 4.0

Od 1. 6. 2011 je účinná Příručka pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, číslo verze 4.0. V  přiložených dokumentech naleznete znění Příručky pro příjemce včetně odkazu na společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. 

Příručka pro příjemce je určena všem úspěšným žadatelům, jejichž projektové žádosti byly na základě procesu hodnocení schváleny k financování z OP VaVpI a jimž bylo na základě tohoto schválení vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahující závazné podmínky realizace projektu. 

Hlavní a závazná pravidla pro realizaci projektů jsou zakotvena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příručka pro příjemce povinnosti a práva příjemce popisuje a vysvětluje ve větší šíři a podává výklad povinných a doporučených postupů příjemce při realizaci projektu.

Příručkou pro příjemce se bez výhrad řídí všichni příjemci podpory z OP VaVpI, kteří realizují podpořený projekt, ale také jejich partneři, a proto je příjemci doporučeno důkladně seznámit partnery projektu s Příručkou pro příjemce a souvisejícími dokumenty, neboť příjemce je zodpovědný i za plnění podmínek ze strany partnera projektu. Závazek postupovat podle Příručky pro příjemce by měla být zmíněna i v relevantních částech partnerské smlouvy.

Cílem Příručky pro příjemce je, aby příjemce (partner) postupoval při realizaci projektu správně a aby byl schopen své postupy správným způsobem dokladovat a zajistit tak úspěšnou realizaci projektu.

Věříme, že předkládaná příručka Vás provede podmínkami realizace Vašeho projektu a bude Vám nápomocna v průběhu realizace projektu, zejména při předkládání žádostí o platbu a monitorovacích zpráv, při změnách v projektu, ale i při plnění dalších povinností příjemce.

ikona souboruPříručka pro příjemce OP VaVpI, verze 4.0.pdf

Pro lepší přehlednost a zjednodušení jsou na uvedeném odkaze k dispozici společné přílohy jak k Příručce pro příjemce OP VaVpI, tak k Příručce pro žadatele OP VaVpI: Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI.

Ve složce "Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI" došlo k přidání nových příloh, prosím, věnujte tomuto pozornost!!!

Vzorové dokumenty a formuláře jsou k dispozici zde: Ostatní dokumenty

Předchozí verze Příručky pro příjemce OP VaVpI je dostupná ve složce: Archiv . 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, prosím, kontaktujte nás na emailové adrese: opvyzkum@msmt.cz.
1.6.2011 2:06:26 - aktualizováno 1.6.2011 4:06:29 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load