Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Příručka pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Společný metodický pokyn č. 3 k PPŽ a PPP OP VaVpI 2007 - 2013

Společný metodický pokyn č. 3 k Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 1 a PO 2, verze 2.2, Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 4.1, Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 2.0 a k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 4.0.  - ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

Tímto metodickým pokynem s účinností od 31. 5. 2012 se upřesňuje definice data zahájení realizace projektu uvedená v příručkách pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Zároveň se doplňují postupy týkající se časové způsobilosti výdajů vzniklých od podání Projektové žádosti do vydání Rozhodnutí uvedené v přílohách č. 14a), 14b) a 14c) - Výklad pravidel způsobilosti výdajů pro prioritní osy 1 a 2, 3 a 4.

ikona souboruSpolečný metodický pokyn č. 3 k PPŽ a PPP OP VaVpI 2007 - 2013.pdf

31.5.2012 3:05:07 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load