Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, PO 1 a PO 2

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Příručka pro žadatele OP VaVpI, verze 1.0

Příručka pro žadatele Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace by měla přispět k větší informovanosti žadatelů o finanční podpoře z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Tuto příručku včetně příloh naleznete níže.

Příručka je určena především žadatelům, kteří uvažují o přípravě návrhu projektu v některé z oblastí týkajících se rozvoje výzkumu a vývoje v ČR (mimo území hlavního města Prahy).

Věříme, že předkládaná příručka vycházející z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, schváleného Evropskou komisí (EK) v září 2008, a Prováděcího dokumentu k OP VaVpI Vám usnadní orientaci v nabídce programu, napomůže při formulaci návrhu projektu a zároveň Vás provede podmínkami, za kterých můžete čerpat prostředky na financování svých projektů.

Vzhledem k vydání této příručky v souvislosti s vyhlášením první výzvy OP VaVpI v rámci prioritní osy 2 pro běžné projekty je tato verze příručky zacílena především na informace a specifika týkající se této prioritní osy a běžných projektů.

Příručka bude postupně aktualizována v závislosti na změnách a potřebách týkajících se zveřejnění detailnějších informací v souvislosti s touto a dalšími vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI.

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace vydává Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele OP VaVpI, kterým se aktualizuje Příloha č. 2 Příručky pro žadatele - Pravidla výběru dodavatelů v rámci OP VaVpI, na verzi 1.1, s platností od 2. února 2009. Všechna výběrová řízení realizovaná od tohoto data musí být v souladu s těmito pravidly. Zmíněná aktualizovaná pravidla jsou součástí přílohy uložené níže.

Ve zveřejněném Metodickém pokynu je uvedena tabulka se zásadními změnami oproti předchozí verzi 1.0, která byla vydaná dne 15. 12. 2008.

Upozorňujeme potenciální příjemce dotace (resp. partnery projektu dle bodu 1.3 a 2.10.4 Příručky pro žadatele), že zadavatelem povinným postupovat podle těchto pravidel je jak příjemce dotace, tak i partneři projektu, jakožto subjekty mající vymezený podíl na způsobilých výdajích. Bez postupu v souladu s těmito pravidly není možné uznat výdaje za způsobilé.

Dále upozorňujeme potenciální zadavetele, že mají povinnost stanovenou těmito pravidly (část C, bod 1.) odeslat Výzvu k předkládání nabídek na emailovou adresu opvyzkum@msmt.cz, vždy minimálně 7 kalendářních dní před jejím předpokládaným zveřejněním, dále je zadavatel v emailu povinen uvést, kdy chce výzvu zveřejnit. Zadavatel bere též na vědomí, že MŠMT je oprávněno tuto výzvu též vhodným způsobem zveřejnit.

Tímto také dáváme možnost případným dodavatelům sledovat webové stránky MŠMT s tím, že budou informováni jaké zakázky jsou v rámci OP VaVpI realizovány a možnost informovat MŠMT o případných nestandardních postupech ze strany zadavatelů těchto výběrových řízení.

 ikona souboruPříručka pro žadatele OP VaVpI.pdf (785,20 KB)

 ikona souboruPřílohy - Příručky pro žadatele OP VaVpI.zip (1,42 MB)

 ikona souboruMetodický pokyn č. 1 k PPŽ OP VaVpI.pdf (417,98 KB)

Své dotazy, prosím, posílejte na adresu: opvyzkum@msmt.cz

16.12.2008 10:12:59 - aktualizováno 2.3.2009 9:03:27 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load