Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, PO 1 a PO 2

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Příručka pro žadatele OP VaVpI, verze 1.2

Od 15. 4. 2009 vstupuje v platnost nová verze Příručky pro žadatele Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 - 2013, číslo verze 1.2. Aktualizovaná příručka obsahuje oproti verzi předcházející drobné změny, které jsou uvedeny v seznamu změn na jejím začátku.

Příručka je určena především žadatelům, kteří uvažují o přípravě návrhu projektu v některé z oblastí týkajících se rozvoje výzkumu a vývoje v ČR (mimo území hlavního města Prahy) a měla by přispět k větší informovanosti žadatelů o finanční podpoře z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.

Příručka bude postupně aktualizována v závislosti na změnách a potřebách týkajících se zveřejnění detailnějších informací v souvislosti s touto a dalšími vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI. 

Od 15. 4. 2009 vstupuje v platnost nová verze Příručky pro žadatele Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 - 2013, číslo verze 1.2.

Na začátku nové Příručky pro žadatele OP VaVpI naleznete seznam všech drobných změn v textu oproti verzi předcházející. Přílohy Příručky pro žadatele OP VaVpI byly doplněny o Přílohu č. 9 - Příručka pro uživatele webové žádosti Benefit7 a Přílohu č. 10 - Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI (Metodika Fullcost). 

Současně zde také naleznete zavazující formulář pro vyplnění Potvrzení o souladu s IPRM.

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

V nově vydané Příručce pro žadatele, verze 1.2, platné od 15. dubna 2009, bylo chybně uvedeno následující omezení v kapitole 2.12, oddílu F - „V případě vědeckého týmu jsou ve fázi před vybudováním infrastruktury způsobilými výdaji pouze příspěvky na mzdy nových zaměstnanců, tj. těch, kteří nebyli po dobu posledních 3 let zaměstnanci žadatele.“

Toto omezení není platné. Do konce tohoto týdne bude oficiální cestou vydána aktualizovaná verze Příručky pro žadatele, tedy verze 1.3, kde  toto pochybení bude napraveno.

Děkujeme za pochopení a současně se omlouváme za případné potíže!

Aktualizovaná Příručka pro žadatele, verze 1.3 bude k dispozici v sekci: Základní dokumenty

 ikona souboruPříručka pro žadatele OP VaVpI, verze 1.2.pdf (866,57 KB) 
 

 ikona souboruPřílohy - Příručky pro žadatele OP VaVpI.zip (4,14 MB)

 ikona souboruPotvrzení o souladu s IPRM.doc (29,50 KB)

14.4.2009 2:04:37 - aktualizováno 15.4.2009 4:04:15 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load