Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, PO 1 a PO 2

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Příručka pro žadatele OP VaVpI, verze 2.0

Dnem 1. 6. 2009 vstupuje v platnost nová verze Příručky pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, číslo verze 2.0. V přiložených dokumentech naleznete znění nové verze Příručky pro žadatele včetně všech aktuálních příloh.

Příručka je určena především žadatelům, kteří uvažují o přípravě návrhu projektu v některé z oblastí týkajících se rozvoje výzkumu a vývoje v ČR (mimo území hlavního města Prahy) a měla by přispět k větší informovanosti žadatelů o finanční podpoře z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.

Tato verze příručky je zacílena především na informace a specifika týkající se prioritní osy 1 a prioritní osy 2. Příručka pro žadatele OP VaVpI, verze 2.0 je závazná pro Výzvu číslo 1.2 - Regionální VaV centra a Výzvu číslo 1.1 - Evropská centra excelence.

Příručka bude postupně aktualizována v závislosti na změnách a potřebách týkajících se zveřejnění detailnějších informací v souvislosti s aktuálními výzvami v rámci OP VaVpI s tím, že je nutné postupovat vždy dle aktuální verze.

Současně na této stránce naleznete také doporučující podobu formuláře Potvrzení o souladu s IPRM.

 ikona souboruPříručka pro žadatele OP VaVpI, verze 2.0.pdf (831,21 KB)

 ikona souboruPřílohy - Příručky pro žadatele OP VaVpI.zip (4,86 MB)

 ikona souboruPotvrzení o souladu s IPRM.doc (29,50 KB)

Zde naleznete seznam provedených změn v Příručce pro žadatele OP VaVpI, verze 2.0.

 ikona souboruPříručka pro žadatele OP VaVpI, verze 2.0 - seznam změn.pdf (99,70 KB)

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, prosím, kontaktujte nás na emailové adrese: opvyzkum@msmt.cz
28.5.2009 1:05:18 - aktualizováno 7.10.2009 1:10:25 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load