Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, PO 1 a PO 2

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Příručka pro žadatele OP VaVpI, verze 2.1

Dne 16. 6. 2009 vstupuje v platnost nová verze Příručky pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, číslo verze 2.1. V přiložených dokumentech naleznete znění nové verze Příručky pro žadatele včetně všech aktuálních příloh.

Příručka je určena především žadatelům, kteří uvažují o přípravě návrhu projektu v některé z oblastí týkajících se rozvoje výzkumu a vývoje v ČR (mimo území hlavního města Prahy) a měla by přispět k větší informovanosti žadatelů o finanční podpoře z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.

Tato verze příručky je zacílena především na informace a specifika týkající se prioritní osy 1 a prioritní osy 2. Příručka pro žadatele OP VaVpI, verze 2.1 je závazná pro Výzvu číslo 1.2, 2.2 - Regionální VaV centra a Výzvu číslo 1.1 - Evropská centra excelence.

Příručka bude postupně aktualizována v závislosti na změnách a potřebách týkajících se zveřejnění detailnějších informací v souvislosti s aktuálními výzvami v rámci OP VaVpI s tím, že je nutné postupovat vždy dle aktuální verze.

Na začátku nové Příručky pro žadatele OP VaVpI naleznete seznam všech změn v textu oproti verzi předcházející.

Současně na této stránce naleznete také doporučující podobu formuláře Potvrzení o souladu s IPRM.

 ikona souboruPříručka pro žadatele OP VaVpI, verze 2.1.pdf (764,64 KB)

 ikona souboruPotvrzení o souladu s IPRM.doc (29,50 KB)

Dále zde také naleznete dokument, který slouží jako informativní materiál pro potřeby zadavatelů zakázek, a to zejména zakázek malého rozsahu (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) a zakázek zadávaných mimo režim tohoto zákona.

Vzorové dokumenty ve formátu .doc a .pdf jsou ke stažení zde:

 ikona souboruVzor - veřejné zakázky malého rozsahu.doc (227,50 KB)

 ikona souboruVzor - veřejné zakázky malého rozsahu.pdf (328,33 KB)

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, prosím, kontaktujte nás na emailové adrese: opvyzkum@msmt.cz
15.6.2009 11:06:34 - aktualizováno 7.10.2009 1:10:09 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load