Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, PO 3

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, Prioritní osa 3

Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, Prioritní osa 3, verze 1.1.

Tímto metodickým pokynem vydává ŘO OP VaVpI s účinností od 13. května 2010 následující upřesnění k podmínce uvedené v bodě 2.5.2 Příručky pro žadatele PO3 verze 1.1 s ohledem na dosažení dopadu projektů předkládaných do výzvy 1.3 do způsobilého regionu. Zároveň se tímto doplňuje Příloha Projektové žádosti č. 4 Doklady o přijatelnosti příjemce (Seznam Příloh Projektové žádosti – Příloha č. 6c) Příruček pro žadatele a příjemce).

ikona souboru Metodický pokyn č.1 k Příručce pro žadatele OP VaVpI, PO 3, verze 1.1.pdf (436,05 KB)

13.5.2010 5:05:43 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load