Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007- 2013, PO 4

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, Prioritní osa 4

Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, Prioritní osa 4, verze 1.2.

Tímto metodickým pokynem se s účinností od 15. 6. 2010 v kapitole 1.3 Definice pojmů v rámci OP VaVpI upřesňuje definice pojmu „Datum zahájení realizace projektu“, ruší se definice pojmu „Datum ukončení projektu (Datum ukončení realizace projektu)“ a zavádí se zde nové definice pojmů „Datum ukončení realizace projektu“ a „Datum ukončení projektu“.

V souvislosti s tímto se také zároveň mění lhůty pro období udržitelnosti projektu uvedené v kapitole 2.9 Udržitelnost projektu, lhůty pro předložení předposlední a závěrečné žádosti o ex-ante i ex-post platbu uvedené v kapitole 2.15 Způsoby proplácení a upřesňuje se výčet změn v elektronickém formuláři Projektové žádosti v informačním systému Benefit7 uvedený v kapitole 3.7 Postupy před vydáním Rozhodnutí, přepracovaná Projektová žádost.

 


ikona souboruMetodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele OP VaVpI, PO 4, verze 1.2.pdf

8.3.2011 4:03:43 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load