Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007- 2013, PO 4

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 1.3

Dne 1. 1. 2011 vstupuje v platnost Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013 Prioritní osa 4, číslo verze 1.3. V přiložených dokumentech naleznete znění Příručky pro žadatele včetně všech aktuálních příloh.

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Vám s potěšením předkládá Příručku pro žadatele, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, která by měla přispět k větší informovanosti žadatelů o finanční podporu z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR (dále jen SR ČR).

Příručka je určena především těm z Vás, kteří uvažují o přípravě návrhu projektu v některé z oblastí týkajících se rozvoje výzkumu a vývoje (dále jen VaV) v ČR (mimo území hlavního města Prahy).

Věříme, že předkládaná příručka vycházející z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, schváleného Evropskou komisí v září 2008 Vám usnadní orientaci v nabídce programu, napomůže při formulaci návrhu projektu a zároveň Vás provede podmínkami, za kterých můžete čerpat prostředky na financování svých projektů.

Tato verze příručky je zacílena pouze na informace a specifika týkající se prioritní osy 4.

Příručka bude postupně aktualizována v závislosti na změnách a potřebách týkajících se zveřejnění detailnějších informací v souvislosti s aktuálními výzvami v rámci OP VaVpI s tím, že je nutné postupovat vždy dle aktuální verze.

Předchozí verze Příručky pro žadatele OP VaVpI, PO 4 jsou dostupné ve složce Archiv

ikona souboruPříručka pro žadatele PO4 OP VaVpI, verze 1.3.pdf

Pro lepší přehlednost a zjednodušení jsou na uvedeném odkaze k dispozici společné přílohy jak k Příručce pro příjemce OP VaVpI, tak k Příručce pro žadatele OP VaVpI: Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI.

Vzorové dokumenty a formuláře jsou k dispozici zde: Ostatní dokumenty.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, prosím, kontaktujte nás na emailové adrese: opvyzkum@msmt.cz
22.12.2010 2:12:13 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load