Pavel Plevka Petra Rajsnerová
0

Přehled vyhlášených zakázek - 2010, 2011

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Výběrové řízení na zkušební stroj na rychlé deformace -elektrodynamický

15.8.2011 2:08:40 | přečteno 1144x | supervisor | Celý článek
 

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Výběrové řízení na dilatometr, kalorimetr a přístroj pro měření teplotní vodivosti laserovým výbojem

15.8.2011 2:08:38 | přečteno 1244x | supervisor | Celý článek
 

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - IT infrastruktura

15.8.2011 2:08:30 | přečteno 1071x | supervisor | Celý článek
 

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Měřící zařízení a analyzátory

15.8.2011 2:08:30 | přečteno 1166x | supervisor | Celý článek
 

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Výběrové řízení na spektrometr pevných a spektrometr plynných látek

15.8.2011 2:08:21 | přečteno 1178x | supervisor | Celý článek
 

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Výběrové řízení na dodavatele přípravny metalografických preparátů

15.8.2011 2:08:16 | přečteno 1112x | supervisor | Celý článek
 

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Projekt pro výběr dodavatele Technické vybavení datacentra Kounicova

15.8.2011 2:08:03 | přečteno 1216x | supervisor | Celý článek
 

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Zajišt.PD a souvis.činn. "Modernizace stávající infrastruktury pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem ZF a FROV JU v ČB"

12.8.2011 2:08:48 | přečteno 1183x | supervisor | Celý článek
 

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Kalibrační systém

12.8.2011 2:08:46 | přečteno 1161x | supervisor | Celý článek
 

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Dodávka zařízení pro měření tepelných vlastností

12.8.2011 2:08:35 | přečteno 1099x | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load