Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1264

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Široká veřejnost

Unikátní liberecké strojírenské centrum vzniklo za podpory OP VaVpI

Centrum rozvoje strojírenského výzkumu (CRSV) Liberec je prvním výzkumným centrem, které vzniklo v rámci Prioritní osy 2 – Regionální VaV centra Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Projekt společnosti VÚTS v hodnotě přesahující 745 milionů korun byl úspěšně ukončen v závěru roku 2012.

3.6.2015 10:06:38 | přečteno 1083x | eva.presova | Celý článek
 

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 9.3 „Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky“ prioritní osy 3 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanou výzvou č. 9.3 v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují níže stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů.

27.5.2015 15:15:22 | přečteno 1403x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 3.2 „Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center“ prioritní osy 2 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanou výzvou č. 3.2 v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují níže stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů.

27.5.2015 15:14:48 | přečteno 1741x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Newsletter Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace číslo 8

Praha, 9. února 2015 – Řídicí orgán OP VaVpI vydal osmé číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

9.2.2015 17:34:34 | přečteno 1868x | eva.presova | Celý článek
 

Newsletter Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace číslo 7

Praha, 29. srpna 2014 – Řídicí orgán OP VaVpI vydal sedmé číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)

29.8.2014 16:27:30 - aktualizováno 29.8.2014 16:28:51 | přečteno 2212x | eva.presova | Celý článek
 

Zmocněnec ministra školství dohlédne na udržitelnost VaV center

Praha, 5. srpna 2014 – Současné vedení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy po svých předchůdcích „zdědilo“ problémy s financováním výzkumných a vývojových center. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek proto vládě předkládá materiál týkající se rizik finanční udržitelnosti center výzkumu a vývoje podpořených z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Navrhuje tedy opatření, která mají za cíl eliminovat rizika.

5.8.2014 17:38:14 | přečteno 2127x | eva.presova | Celý článek
 

OP VaVpI spustil velkou mediální kampaň

Praha, 19. března 2014 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  spustilo mediální kampaň na podporu a propagaci výsledků a přínosů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

19.3.2014 15:24:04 | přečteno 2216x | radek.melichar | Celý článek
 

Call for registration for the evaluators of overall quality of projects in Priority Axis 3 OP RDI, Call 8.3

The Managing Authority of the Operational Programme Research and Development for Innovation (OP RDI) is in connection with calls for proposals launched under the OP RDI launching a call for registration of potential evaluators who fulfil requirements for the evaluators of overall quality of projects submitted under the Priority Axis 3 – R&D Commercialization and Popularization, Call 8.3 – An effective system of evaluation of targeted support programmes.

 
14.3.2014 15:23:25 | přečteno 1645x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

V uvedeném článku naleznete požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu v rámci výzvy 8.3 prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace včetně přístupu do registrace. 

14.3.2014 15:09:20 | přečteno 1633x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva č. 8.3 - Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory, PO 3, OP VaVpI

Zde naleznete text Výzvy číslo 8.3 – Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory a jejích příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV.

 
5.3.2014 16:21:58 | přečteno 2224x | michaela.cejkova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load