Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1355

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Široká veřejnost

V roce 2013 byly z OP VaVpI schváleny projekty na podporu výzkumu a vývoje za 2,2 miliardy korun.

Logo OP VaVpI

Praha, 3. března 2014 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v loňském roce schválilo poskytnutí dotace pro 45 vědeckovýzkumných projektů za téměř 2,2 miliardy korun. V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), který ministerstvo školství řídí, se jednalo především o projekty z oblasti tzv. pre-seed aktivit, projekty zaměřené na modernizaci stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem nebo projekty na propagaci a informovanost o výsledcích výzkumu a vývoje.

 
3.3.2014 10:45:14 | přečteno 1595x | radek.melichar | Celý článek
 

MInisterstvo školství ukončilo výzvu na podporu špičkových vědeckovýzkumných týmů

OP VaVpI_researcher Algatech

Praha, 23. ledna 2014 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo celkem 18 projektových žádostí na vytvoření a vybavení kvalitních výzkumných týmů, které budou schopny co nejlépe využít budovaná vědecká centra v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) i kapacity center již existujících. Částka připravená na tyto aktivity činí 1 miliardu korun, přičemž zájem žadatelů překročil daný limit o téměř 300 milionů korun.  

23.1.2014 10:42:42 | přečteno 1580x | radek.melichar | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 2.1 - Posílení výzkumných kapacit VaV center, PO 1, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 2.1 - Posílení výzkumných kapacit VaV center, PO 1, OP VaVpI, včetně seznamu podaných projektů.

20.1.2014 10:20:56 | přečteno 2312x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Zájem pražských veřejných vysokých škol o dotace z OP VaVpI předčil očekávání

ČVUT_letecký pohled

Praha, 17. ledna 2014 – O více než 600 milionů korun přesáhly žádosti pražských veřejných vysokých škol o evropské dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celkový objem finančních prostředků nabízený na vědecko-výzkumné projekty činil 2 miliardy korun.

 
17.1.2014 9:42:50 | přečteno 1674x | radek.melichar | Celý článek
 

Newsletter Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, č. 6

Logo Newsletteru OP VaVpI

Praha, 16. ledna 2014 - Sekce řízení OP VaVpI ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připravily šesté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).  

16.1.2014 16:51:43 | přečteno 1504x | radek.melichar | Celý článek
 

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 3.4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem prioritní osy 4 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů. Tato výzva se týká hodnotitelů věcné kvality projektů předkládaných v rámci prioritní osy 4 ve Výzvě 3.4 – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem.

2.12.2013 15:58:50 - aktualizováno 16.1.2014 11:10:06 | přečteno 1811x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Ministerstvu školství se v loňském roce dařilo čerpat eurodotace

Logo OP VaVpI

Praha, 14. ledna 2014 - Rok 2013 byl pro čerpání evropských dotací klíčovým. Došlo totiž k souběhu tzv. pravidel n+2 a n+3, což znamenalo zvýšenou administrativní zátěž na pracovníky ministerstva školství. Podle uvedených pravidel bylo nutno vyčerpat předem stanovenou výši dotací, v opačném případě již nepůjde zbytek částky dále využít a zůstane tak Bruselu.  

14.1.2014 13:47:30 | přečteno 1317x | radek.melichar | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 3.4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 3.4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI, včetně seznamu podaných projektů.

9.1.2014 9:12:36 | přečteno 1950x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Call for registration for the evaluators of overall quality of projects under the Call 2.1 Strengthening Research Capacities of R&D Centres in Priority Axis 1 of OP RDI

The Managing Authority of the Operational Programme Research and Development for Innovation (OP RDI) is in connection with calls for proposals launched under the OP RDI launching a call for registration of potential evaluators who fulfil requirements for the evaluators of overall quality of projects submitted under the Priority Axis 1 – European Centres of Excellence, Call 2.1 – Strengthening Research Capacities of R&D Centres. 

18.12.2013 15:38:23 | přečteno 1939x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 2.1 „Posílení výzkumných kapacit VaV center“ prioritní osy 1 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů.

18.12.2013 11:05:08 | přečteno 2016x | michaela.cejkova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load