Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Široká veřejnost

OP VaVpI spustil velkou mediální kampaň

Praha, 19. března 2014 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  spustilo mediální kampaň na podporu a propagaci výsledků a přínosů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

19.3.2014 15:24:04 | přečteno 0x | radek.melichar | Celý článek
 

Call for registration for the evaluators of overall quality of projects in Priority Axis 3 OP RDI, Call 8.3

The Managing Authority of the Operational Programme Research and Development for Innovation (OP RDI) is in connection with calls for proposals launched under the OP RDI launching a call for registration of potential evaluators who fulfil requirements for the evaluators of overall quality of projects submitted under the Priority Axis 3 – R&D Commercialization and Popularization, Call 8.3 – An effective system of evaluation of targeted support programmes.

 
14.3.2014 15:23:25 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

V uvedeném článku naleznete požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu v rámci výzvy 8.3 prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace včetně přístupu do registrace. 

14.3.2014 15:09:20 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva č. 8.3 - Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory, PO 3, OP VaVpI

Zde naleznete text Výzvy číslo 8.3 – Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory a jejích příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV.

 
5.3.2014 16:21:58 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

V roce 2013 byly z OP VaVpI schváleny projekty na podporu výzkumu a vývoje za 2,2 miliardy korun.

Logo OP VaVpI

Praha, 3. března 2014 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v loňském roce schválilo poskytnutí dotace pro 45 vědeckovýzkumných projektů za téměř 2,2 miliardy korun. V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), který ministerstvo školství řídí, se jednalo především o projekty z oblasti tzv. pre-seed aktivit, projekty zaměřené na modernizaci stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem nebo projekty na propagaci a informovanost o výsledcích výzkumu a vývoje.

 
3.3.2014 10:45:14 | přečteno 0x | radek.melichar | Celý článek
 

MInisterstvo školství ukončilo výzvu na podporu špičkových vědeckovýzkumných týmů

OP VaVpI_researcher Algatech

Praha, 23. ledna 2014 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo celkem 18 projektových žádostí na vytvoření a vybavení kvalitních výzkumných týmů, které budou schopny co nejlépe využít budovaná vědecká centra v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) i kapacity center již existujících. Částka připravená na tyto aktivity činí 1 miliardu korun, přičemž zájem žadatelů překročil daný limit o téměř 300 milionů korun.  

23.1.2014 10:42:42 | přečteno 0x | radek.melichar | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 2.1 - Posílení výzkumných kapacit VaV center, PO 1, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 2.1 - Posílení výzkumných kapacit VaV center, PO 1, OP VaVpI, včetně seznamu podaných projektů.

20.1.2014 10:20:56 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Zájem pražských veřejných vysokých škol o dotace z OP VaVpI předčil očekávání

ČVUT_letecký pohled

Praha, 17. ledna 2014 – O více než 600 milionů korun přesáhly žádosti pražských veřejných vysokých škol o evropské dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celkový objem finančních prostředků nabízený na vědecko-výzkumné projekty činil 2 miliardy korun.

 
17.1.2014 9:42:50 | přečteno 0x | radek.melichar | Celý článek
 

Newsletter Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, č. 6

Logo Newsletteru OP VaVpI

Praha, 16. ledna 2014 - Sekce řízení OP VaVpI ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připravily šesté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).  

16.1.2014 16:51:43 | přečteno 0x | radek.melichar | Celý článek
 

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 3.4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem prioritní osy 4 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů. Tato výzva se týká hodnotitelů věcné kvality projektů předkládaných v rámci prioritní osy 4 ve Výzvě 3.4 – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem.

2.12.2013 15:58:50 - aktualizováno 16.1.2014 11:10:06 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load