Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1573

Žadatel

Aktualizovaný indikativní plán výzev OP VaVpI na rok 2013

V tomto článku naleznete aktualizovaný indikativní plán výzev OP VaVpI na rok 2013.

14.3.2012 2:03:46 - aktualizováno 22.1.2013 2:01:27 | přečteno 1212x | supervisor | Celý článek
 

Výzva č. 7.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy 7.3, a to včetně příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblasti podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV.

7.1.2013 3:01:40 | přečteno 1034x | supervisor | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 18 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0

Metodický pokyn č. 18 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0 - NESROVNALOSTI

18.12.2012 10:12:41 | přečteno 1071x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 6. 12. 2012 jsou účinné následující přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI: Příloha č. 17j - Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu, verze 1.0; Příloha č. 17k - Věcný pokrok PO1,2, verze 1.0; Příloha č. 32 - Vzor e-mailového avíza příjemce o vrácení nevyčerpané platby předfinancování, verze 1.0; Příloha č. 33 - Vzor e-mailového avíza příjemce o vrácení nevyčerpané dotace, verze 1.0; Příloha č. 34 - Vzor e-mailového avíza příjemce o vrácení úroků generovaných z dotace, verze 1.0

6.12.2012 12:12:48 | přečteno 1177x | supervisor | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 17 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0

Metodický pokyn č. 17 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0 - UKONČOVÁNÍ

6.12.2012 12:12:31 | přečteno 1119x | supervisor | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 16 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0

Metodický pokyn č. 16 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0 - Prodloužení lhůty pro odevzdání ŽOZL a MZ

4.12.2012 5:12:21 | přečteno 1016x | supervisor | Celý článek
 

Často kladené otázky a odpovědi - pro příjemce OP VaVpI

V tomto článku naleznete často kladené otázky a odpovědi pro příjemce OP VaVpI v rámci PO 1, 2, 3 i 4.

15.11.2012 4:11:35 | přečteno 1179x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 6. 11. 2012 je účinná nová verze přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI č. 16c) Vzor Podkladů pro vyúčtování.
Od 19. 11. 2012 budou účinné následující přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI: č. 16d) Roční zúčtování - vzor pro PO 1 a 2, v. 3.0; č. 16e) Roční zúčtování - vzor pro Výzvu 1.4, v. 2.0; č. 16f) Roční zúčtování - vzor pro Výzvy 1.3, 2.3, 3.3, v. 2.0; č. 16h) Roční zúčtování - vzor pro Výzvu 4.3, v. 1.0; č. 16i) Roční zúčtování - vzor pro Výzvu 2.4, v. 1.0; č. 16j) Roční zúčtování - vzor pro Výzvu 6.3, v. 1.0.

6.11.2012 10:11:41 | přečteno 1352x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 1. 11. 2012 je účinná nová verze přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI č. 17f) Aktualizovaný rozpočet pro PO 4.

1.11.2012 3:11:53 | přečteno 1090x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 15. 10. 2012 jsou účinné nové verze následujících příloh příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI: č. 20) Oznámení o podstatných změnách v projektu a č. 23d) Technický popis pro PO 4.

15.10.2012 3:10:27 | přečteno 1130x | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load