Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1426

Žadatel

Metodický pokyn č. 15 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0

Metodický pokyn č. 15 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0 - ÚSPORY

9.10.2012 11:10:03 | přečteno 1108x | supervisor | Celý článek
 

Příloha č. 2 PPŽ a PPP: Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI

Od 8. 10. 2012 je účinná příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce: Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI, verze 4.0.

3.10.2012 11:10:05 | přečteno 2380x | supervisor | Celý článek
 

Přesun dokumentů v rámci sekcí

Z důvodu větší přehlednosti byly přesunuty odkazy na „Příručky pro žadatele a příjemce OP VaVpI“ a „Ostatní dokumenty OP VaVpI“ ze sekce „Základní dokumenty“ do sekce „Pro žadatele a příjemce“. Příručky pro žadatele a příjemce OP VaVpI i ostatní dokumenty zůstanou prozatím přístupné z obou sekcí. O odstranění odkazů z původní sekce budeme informovat.

26.9.2012 4:09:54 | přečteno 1110x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 21. 9. 2012 je účinná nová verze přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI č. 17i) Personální zajištění projektu v rámci PO 3, verze 2.3.

K dispozici je také Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Výzvu č. 4.3.

21.9.2012 1:09:17 | přečteno 1073x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 21. 9. 2012 jsou účinné nové verze následujících příloh příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI: č. 17f) Aktualizovaný rozpočet pro PO 4; č. 23d) Technický popis pro PO 4; č. 23e) Instrukce k vyplnění Technického popisu pro PO 4. 

19.9.2012 1:09:03 | přečteno 1106x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce

Od 13. 9. 2012 jsou účinné následující přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI týkající se monitorovacích indikátorů: Příloha č. 8c) MI na úrovni projektů v rámci PO 4, verze 6.1; Příloha č. 8d) MI na úrovni projektů v rámci PO 3, verze 4.3; Příloha č. 8e) Kategorie MI, verze 1.1; Příloha č. 8g) Doporučený vzor pro dokladování MI v monitorovacích zprávách - PO 3, verze 1.0.

13.9.2012 11:09:38 | přečteno 1081x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 14. 9. 2012 je účinná nová verze přílohy č. 23l) Technický popis pro PO 3 - Výzva č. 6.3 - rozšířená verze. K dispozici je také Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Výzvu č. 6.3.

13.9.2012 1:09:48 | přečteno 1000x | supervisor | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 14 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0

Metodický pokyn č. 14 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0 - KONTROLA ÚČETNICTVÍ

12.9.2012 3:09:03 | přečteno 1016x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce

Od 29. 6. 2012 jsou účinné: Příloha č. 14a) - Výklad Pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2, verze č. 3.3; Příloha č. 25 - Čestné prohlášení - Rozhodnutí, verze č. 1.2.

29.6.2012 9:06:50 | přečteno 1096x | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load