Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1426

Žadatel

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce

Od 29. 6. 2012 jsou účinné: Příloha č. 20 - Oznámení o podstatných změnách v projektu, verze 3.1; Příloha č. 21 - Oznámení o podezření na nesrovnalost, verze 1.2; Příloha č. 24a - Čestné prohlášení Benefit7, PO4, verze 1.1; Příloha č. 24b - Čestné prohlášení Benefit7, PO3, verze 1.1

27.6.2012 2:06:14 | přečteno 1184x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce

Od 21. 6. 2012 je účinná nová Příloha č. 23n) Technický popis pro PO 3 - Výzva č. 4.3 - rozšířená verze, verze 1.0; Příloha č. 23o) Instrukce k vyplnění Technického popisu pro PO 3 - Výzva 4.3, veze 1.0; Příloha č. 17e) Aktualizovaný rozpočet pro PO 3, verze 3.4.

20.6.2012 3:06:24 | přečteno 1079x | supervisor | Celý článek
 

Společný metodický pokyn č. 3 k PPŽ a PPP OP VaVpI 2007 - 2013

Společný metodický pokyn č. 3 k Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 1 a PO 2, verze 2.2, Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 4.1, Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 2.0 a k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 4.0.  - ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

31.5.2012 3:05:23 | přečteno 1089x | supervisor | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 13 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0

Metodický pokyn č. 13 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0 - NESROVNALOSTI

17.5.2012 4:05:33 - aktualizováno 29.5.2012 8:05:37 | přečteno 1092x | supervisor | Celý článek
 

Výsledky hodnocení Výzvy č. 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

V tomto článku naleznete výsledky hodnocení Výzvy č. 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven.

24.5.2012 9:05:34 | přečteno 1049x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce

Od 20. 4. 2012 je účinná nová Příloha č. 23j) Technický popis pro PO 3 - Výzva č. 3.3, verze 1.2, Příloha č. 23l) Technický popis pro PO 3 - Výzva č. 6.3, verze 1.0, Příloha č. 23m) Instrukce k vyplnění Technického popisu PO3 - Výzva č. 6.3, verze 1.0.

19.4.2012 4:04:19 | přečteno 1088x | supervisor | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 12 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0

Metodický pokyn č. 12 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0 - AKTUALIZACE FINANČNÍHO PLÁNU

19.4.2012 4:04:13 | přečteno 1066x | supervisor | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 6.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 6.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI, včetně seznamu podaných projektů.

17.4.2012 4:04:54 | přečteno 1029x | supervisor | Celý článek
 

Vzorové dokumenty pro žadatele Výzvy č. 6. 3, PO 3, OP VaVpI

V tomto článku naleznete vzor čestného prohlášení "Doklady o schopnosti financovat projekt" v anglickém jazyce

11.4.2012 4:04:16 | přečteno 1104x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce

Od 5. 4. 2012 je účinná nová verze Přílohy č. 6h) Seznam příloh projektové žádosti, Výzva č. 6.3.

5.4.2012 3:04:30 | přečteno 1076x | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load