Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1426

Žadatel

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 19. 1. 2012 je účinná Příloha č. 6g) PPŽ a PPP - Seznam příloh projektové žádosti - Výzva 2.4, verze 1.3.
K dispozici jsou také dvě nová vzorová čestná prohlášení pro Výzvu 2.4: 
Čestné prohlášení o vlivu na životní prostředí  a  Čestné prohlášení o vlivu na soustavu chráněných území NATURA 2000

19.1.2012 12:01:10 | přečteno 1042x | supervisor | Celý článek
 

Výzva č. 6.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI

V tomto článku naleznete text Výzvy 6.3, a to včetně příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblasti podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV.

16.1.2012 10:01:37 - aktualizováno 18.1.2012 12:01:57 | přečteno 1056x | supervisor | Celý článek
 

FAQ - Výzva č. 2.4, PO 4, OP VaVpI

Dne 18. 1. 2012 byla v rámci FAQ k Výzve č. 2.4, PO 4, zveřejněna odpověď k uvádění klíčového vybavení.

18.1.2012 9:01:03 | přečteno 1176x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 16. 1. 2012 je účinná Příloha č. 23f) PPŽ a PPP - Technický popis pro PO 3 - Výzva č. 2.3, verze 1.2.

13.1.2012 12:01:53 | přečteno 1073x | supervisor | Celý článek
 

Změny v Zákoně o veřejných zakázkách

Řídicí orgán OP VaVpI upozorňuje žadatele a příjemce finanční podpory z OP VaVpI na změny v Zákoně o veřejných zakázkách, platné od začátku letošního roku.

12.1.2012 2:01:07 - aktualizováno 12.1.2012 4:01:36 | přečteno 1277x | supervisor | Celý článek
 

Call for registration for the evaluators of overall quality of projects in Priority Axis 3 of OP RDI

The Managing Authority of the Operational Programme Research and Development for Innovation (OP RDI) is in connection with calls for proposals launched under the OP RDI launching a call for registration of potential evaluators who fulfil requirements for the evaluators of overall quality of projects.

9.1.2012 3:01:59 | přečteno 1076x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 22. 12. 2011 je účinná Příloha č. 6g) PPŽ a PPP - Seznam příloh projektové žádosti (pro Výzvu č. 2.4), verze 1.2, a Příloha č. 17i) PPŽ a PPP - Personální zajištění projektu v rámci PO 3, verze 2.2

22.12.2011 3:12:44 | přečteno 1136x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 9. 12. 2011 je účinná Příloha č. 6g) PPŽ a PPP - Seznam příloh projektové žádosti (pro Výzvu č. 2.4), verze 1.1, a Příloha č. 17e) PPŽ a PPP - Aktualizovaný rozpočet pro PO 3, verze 3.2.

9.12.2011 1:12:53 | přečteno 1152x | supervisor | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 4 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 4.0

Metodický pokyn č. 4 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 4.0

5.12.2011 12:12:27 | přečteno 1138x | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load