Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1426

Žadatel

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce

Od 3. 10. 2011 je účinná nová verze Přílohy č. 23h) Technický popis pro PO 3 - Výzva č. 1.3 - rozšířená verze. 

3.10.2011 2:10:04 | přečteno 995x | supervisor | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 2 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0

Tímto metodickým pokynem s účinností od 1. 10. 2011 se upravují postupy uvedené v Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0, včetně příloh.

15.9.2011 3:09:20 | přečteno 1001x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 15. 9. 2011 je účinná nová verze přílohy č. 8d) Monitorovací indikátory v rámci PO 3 a přílohy č. 1i) Pravidla způsobilosti výdajů, Výzva 2.4.

15.9.2011 3:09:01 | přečteno 1007x | supervisor | Celý článek
 

Nové přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI, specifické pro Výzvu č. 4.3

Od 15. 9. 2011 jsou také účinné přílohy specifické pro Výzvu č. 4.3: Příloha č. 1h) Pravidla způsobilosti výdajů OP VaVpI, Příloha č. 6f) Seznam příloh projektové žádosti, Příloha č. 11e) Závazná osnova studie proveditelnosti, Příloha č. 19d) Teze výzvy č. 4.3.

15.9.2011 2:09:59 | přečteno 1039x | supervisor | Celý článek
 

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 3.0

Dne 15. 9. 2011 vstupuje v platnost Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, Prioritní osa 3, číslo verze 3.0. V tomto článku naleznete znění Příručky pro žadatele a odkaz na společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. 

15.9.2011 2:09:40 | přečteno 1085x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 1. 9. 2011 jsou účinné nové verze příloh č. 1b) Pravidla způsobilosti výdajů, PO 1 OP VaVpI, Výzva č. 1.1; č. 1c) Pravidla způsobilosti výdajů, PO 2 OP VaVpI, Výzva č. 2.2; č. 14a) Výklad pravidel způsobilosti výdajů PO 1 a 2.

1.9.2011 10:09:24 | přečteno 1056x | supervisor | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0

Od 1. 9. 2011 je účinný Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0, kterým se mění termín ukončení infrastrukturní části projektu v případě velkých projektů v rámci výzev 1.1, 2.2, zároveň se upřesňuje nejzazší termín ukončení realizace projektu v případě běžných projektů v rámci výzvy 2.2 a doplňuje se jednoznačně termín pro nejpozdější finanční ukončení projektu pro výzvy 1.1 a 2.2.

1.9.2011 9:09:55 | přečteno 998x | supervisor | Celý článek
 

Nové přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI, specifické pro Výzvu č. 2.4

Od 1. 9. 2011 jsou také účinné přílohy specifické pro Výzvu č. 2.4: Příloha č. 1i) Pravidla způsobilosti výdajů OP VaVpI, Příloha č. 6g) Seznam příloh projektové žádosti, Příloha č. 11f) Závazná osnova studie proveditelnosti, Příloha č. 19e) Teze výzvy č. 2.4.

1.9.2011 1:09:21 | přečteno 1158x | supervisor | Celý článek
 

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 2.0

Dne 1. 9. 2011 vstupuje v platnost Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013 Prioritní osa 4, číslo verze 2.0. V tomto článku naleznete znění Příručky pro žadatele a odkaz na společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. 

1.9.2011 1:09:19 | přečteno 1067x | supervisor | Celý článek
 

Výzva číslo 4.3 – Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven, PO 3, OP VaVpI

Zde naleznete text Výzvy číslo 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven a jejích příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV.

2.8.2011 4:08:13 | přečteno 1042x | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load