Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1426

Žadatel

Příručka pro žadatele OP VaVpI - Výzva č. 3.2, verze 1.0, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce

V tomto článku naleznete Příručku pro žadatele OP VaVpI - Výzva č. 3.2, verze 1.0, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce relevantní pro Výzvu č. 3.2.

19. 5. 2015 byly doplněny také vzorové dokumenty pro Výzvu č. 3.2.

15.5.2015 16:13:30 - aktualizováno 19.5.2015 15:44:13 | přečteno 1973x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Příručka pro žadatele OP VaVpI - PO 3, verze 4.5, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce

V tomto článku naleznete Příručku pro žadatele OP VaVpI - PO 3, verze 4.5, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce relevantní pro Výzvu č. 9.3.

19. 5. 2015 byly doplněny také vzorové dokumenty pro Výzvu č. 9.3.

15.5.2015 15:48:40 - aktualizováno 19.5.2015 15:39:44 | přečteno 1322x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva č. 3.2 – Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center, PO 2, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy číslo 3.2 Rozvoj výzkumných kapacit VaV center, která spadá do oblasti podpory 2.1 – Regionální VaV centra, prioritní osy 2 – Regionální VaV centra.

15.5.2015 16:13:08 | přečteno 4194x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva č. 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy číslo 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, která spadá pod oblast podpory 3.2 - Propagace a informovanost o výsledcích VaV, prioritní osy 3 - Komercializace a popularizace VaV.

 
15.5.2015 15:48:12 | přečteno 2813x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Informace k veřejné podpoře

Řídicí orgán OP VaVpI přistoupil k vydání Informace k veřejné podpoře, která si klade za cíl zvýšit povědomí o problematice veřejné podpory a souvisejících rizicích, která mohou nastat při realizaci projektů OP VaVpI. Tento informační materiál představí Analytický formulář, tj. zásadní materiál Evropské komise k veřejné podpoře v oblasti VaV, seznámí příjemce se systémem prováděných kontrol dodržování pravidel veřejné podpory a navede příjemce na judikaturu, relevantní literaturu a užitečné odkazy. Informace k veřejné podpoře pro příjemce je doporučující a není právně závazná. Následovat budou v lednu 2015 semináře pro příjemce, a to v Praze a v Brně.

23.12.2014 10:48:29 | přečteno 2358x | david.palivec | Celý článek
 

Dofinancování způsobilých výdajů projektů ve výzvě 3.4 v rámci PO 4 OP VaVpI

V rámci výzvy 3.4 byla schválena dokumentace programu 133 410 Dofinancování způsobilých výdajů projektů ve výzvě 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem vyhlášené v rámci Prioritní osy 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Vzhledem k tomu, že podpora z OP VaVpI je stanovena na 68 % způsobilých výdajů projektu ( z této částky budou tvořit 85 % prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15 % národní veřejné zdroje), bude zbývající část způsobilých výdajů (ve výši 32 % ) na projekt poskytnuta ze strany MŠMT dle podmínek stanovených v dokumentaci prostřednictvím programového financování z prostředků státního rozpočtu. 

9.9.2014 12:47:11 | přečteno 1702x | david.palivec | Celý článek
 

Aktuální verze příloh k Příručkám pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 1. 9. 2014 jsou účinné nové verze následujících příloh (dále viz. článek).

1.9.2014 17:05:54 | přečteno 1905x | david.palivec | Celý článek
 

Zmocněnec ministra školství dohlédne na udržitelnost VaV center

Praha, 5. srpna 2014 – Současné vedení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy po svých předchůdcích „zdědilo“ problémy s financováním výzkumných a vývojových center. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek proto vládě předkládá materiál týkající se rizik finanční udržitelnosti center výzkumu a vývoje podpořených z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Navrhuje tedy opatření, která mají za cíl eliminovat rizika.

5.8.2014 17:38:14 | přečteno 2345x | eva.presova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (24. 7. 2014)

Od 24. 7. 2014 je účinná Příloha č. 14c) Výklad pravidel způsobilosti výdajů PO4, verze 3.0. Jedná se o aktualizovanou verzi přílohy Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI 2007 – 2013.

24.7.2014 14:42:40 | přečteno 1453x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Výzvu č. 3.4

Od 18. 6. 2014 je účinný Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Výzvu č. 3.4.

18.6.2014 16:24:03 | přečteno 1746x | michaela.cejkova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load