Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Žadatel

Příručka pro žadatele OP VaVpI - Výzva č. 3.2, verze 1.0, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce

V tomto článku naleznete Příručku pro žadatele OP VaVpI - Výzva č. 3.2, verze 1.0, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce relevantní pro Výzvu č. 3.2.

19. 5. 2015 byly doplněny také vzorové dokumenty pro Výzvu č. 3.2.

15.5.2015 16:13:30 - aktualizováno 19.5.2015 15:44:13 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Příručka pro žadatele OP VaVpI - PO 3, verze 4.5, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce

V tomto článku naleznete Příručku pro žadatele OP VaVpI - PO 3, verze 4.5, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce relevantní pro Výzvu č. 9.3.

19. 5. 2015 byly doplněny také vzorové dokumenty pro Výzvu č. 9.3.

15.5.2015 15:48:40 - aktualizováno 19.5.2015 15:39:44 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva č. 3.2 – Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center, PO 2, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy číslo 3.2 Rozvoj výzkumných kapacit VaV center, která spadá do oblasti podpory 2.1 – Regionální VaV centra, prioritní osy 2 – Regionální VaV centra.

15.5.2015 16:13:08 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva č. 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy číslo 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, která spadá pod oblast podpory 3.2 - Propagace a informovanost o výsledcích VaV, prioritní osy 3 - Komercializace a popularizace VaV.

 
15.5.2015 15:48:12 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek