Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Žadatel

Často kladené otázky a odpovědi k PO 4 - Výzva č. 2.4

V tomto článku naleznete nejčastější dotazy a odpovědi vztahující se k Výzvě č. 2.4.-  Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

27.7.2011 12:07:48 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Výzva číslo 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI

V tomto článku naleznete text Výzvy k předkládání projektů číslo 2.4 v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, a to včetně příloh.

18.7.2011 11:07:33 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI

V těchto dnech bylo mezi příjemci OP VaVpI zahájeno dotazníkové šetření k projektu „Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI“, který je realizován pro Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v období duben – říjen 2011 konsorciem společností RegioPartner s.r.o. a AQE a.s.

23.6.2011 10:06:49 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Základní dokumenty OP VaVpI

Od 1. 6. 2011 je účinná nová verze Příručky pro příjemce OP VaVpI (verze č. 4.0) a některých společných příloh příruček pro žadatele a příjemce (viz seznam uvnitř článku).

1.6.2011 4:06:22 - aktualizováno 2.6.2011 1:06:19 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 18. 5. 2011 jsou účinné nové verze příloh č. 8a) - 8d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI, týkající se monitorovacích indikátorů v rámci PO 1, 2, 3, 4, příloha č. 8e) - Kategorie monitorovacích indikátorů podle způsobu a období vykazování v monitorovacích zprávách a příloha č. 8f) Doporučený vzor pro dokladování monitorovacích indikátorů v monitorovacích zprávách v rámci PO1 a PO2.