Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1426

Žadatel

Často kladené otázky a odpovědi k PO 4 - Výzva č. 2.4

V tomto článku naleznete nejčastější dotazy a odpovědi vztahující se k Výzvě č. 2.4.-  Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

27.7.2011 12:07:48 | přečteno 1044x | supervisor | Celý článek
 

Výzva číslo 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI

V tomto článku naleznete text Výzvy k předkládání projektů číslo 2.4 v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, a to včetně příloh.

18.7.2011 11:07:33 | přečteno 1037x | supervisor | Celý článek
 

Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI

V těchto dnech bylo mezi příjemci OP VaVpI zahájeno dotazníkové šetření k projektu „Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI“, který je realizován pro Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v období duben – říjen 2011 konsorciem společností RegioPartner s.r.o. a AQE a.s.

23.6.2011 10:06:49 | přečteno 1135x | supervisor | Celý článek
 

Základní dokumenty OP VaVpI

Od 1. 6. 2011 je účinná nová verze Příručky pro příjemce OP VaVpI (verze č. 4.0) a některých společných příloh příruček pro žadatele a příjemce (viz seznam uvnitř článku).

1.6.2011 4:06:22 - aktualizováno 2.6.2011 1:06:19 | přečteno 1613x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 18. 5. 2011 jsou účinné nové verze příloh č. 8a) - 8d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI, týkající se monitorovacích indikátorů v rámci PO 1, 2, 3, 4, příloha č. 8e) - Kategorie monitorovacích indikátorů podle způsobu a období vykazování v monitorovacích zprávách a příloha č. 8f) Doporučený vzor pro dokladování monitorovacích indikátorů v monitorovacích zprávách v rámci PO1 a PO2.

18.5.2011 3:05:16 | přečteno 1070x | supervisor | Celý článek
 

Společná příloha příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 17. 5. 2011 je účinná příloha č. 23h) Technický popis pro PO 3 - Výzva č. 1.3., verze 1.1.

17.5.2011 3:05:25 | přečteno 1103x | supervisor | Celý článek
 

Výzva pro registraci potenciálních členů Search Committees - pro velké projekty OP VaVpI - termín výzvy prodloužen

Call for registration of potential members of Search Committees - for major projects supported under the Operational Programme Research and Development for Innovation (OP RDI) in the Czech Republic - (deadline postponed)

13.4.2011 11:04:39 - aktualizováno 5.5.2011 3:05:59 | přečteno 1001x | supervisor | Celý článek
 

Společná příloha příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 29. 4. 2011 je účinná příloha č. 2 - Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 3.1, relevantní pro všechny výzvy v rámci PO 1 - 4 OP VaVpI.

29.4.2011 3:04:59 | přečteno 1090x | supervisor | Celý článek
 

Společná příloha příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 15. 4. 2011 je účinná příloha č. 29 - Technický list změny, verze 1.0, relevantní pro všechny výzvy v rámci OP VaVpI.

15.4.2011 11:04:34 | přečteno 1065x | supervisor | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 5 k PPP OP VaVpI 2007 - 2013, verze 3.0

Od 15. 4. 2011 je účinný Metodický pokyn č. 5 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 3.0.

15.4.2011 10:04:51 | přečteno 1067x | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load