Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1166

Žadatel

Metodický pokyn č. 3 k PPŽ OP VaVpI PO 1 a PO 2

Od 1. 6. 2010 je účinný Metodický pokyn č. 3 k Příručce pro žadatele OP VaVpI Prioritní osy 1 a 2.

2.6.2010 10:06:01 | přečteno 955x | supervisor | Celý článek
 

Dotazy ze semináře pro žadatele v rámci PO 3, OP VaVpI - 12. 5. 2010

V tomto článku naleznete dotazy, které byly vzneseny na semináři pro žadatele, který se uskutečnil dne 12. 5. 2010 v Praze. Tento seminář se týkal Výzvy číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, prioritní osa 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

25.5.2010 12:05:29 | přečteno 840x | supervisor | Celý článek
 

Aktualizace společných příloh příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od pondělí 10. 5. 2010 je účinná příloha č. 8a) Monitorovací indikátory v rámci prioritní osy 1, verze 4.0, příloha č. 8b) Monitorovací indikátory v rámci prioritní osy 2, verze 5.0 a příloha č. 26) Doporučený vzor Přístrojového deníku, verze 1.0. 

6.5.2010 12:05:59 | přečteno 920x | supervisor | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 2.3 - Informační infrastruktury pro VaV, PO 3 OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy číslo 2.3 - Informační infrastruktury pro VaV, prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace včetně seznamu podaných projektů.

5.5.2010 11:05:26 | přečteno 824x | supervisor | Celý článek
 

Aktualizace Pravidel pro publicitu a vzoru velkoplošného panelu a stálé informační desky

Od pondělí 3. 5. 2010 je účinná aktualizovaná Příloha č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Pravidla pro publicitu v rámci OP VaVpI, verze 3.0, a také revidovaná verze vzoru velkoplošného informačního panelu a stálé informační tabulky.

29.4.2010 10:04:11 | přečteno 897x | supervisor | Celý článek
 

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 1.2

Dne 28. 4. 2010 vstupuje v platnost Příručka pro žadatele PO 4, verze 1.2.

27.4.2010 2:04:46 | přečteno 944x | supervisor | Celý článek
 

Aktualizace společných příloh příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Dne 28. 4. 2010 vstupují v platnost přílohy č. 6b (verze 1.2), 8c (verze 4.0), nová příloha 24a (verze 1.0) a nová příloha 25 (verze 1.0).

27.4.2010 2:04:11 | přečteno 886x | supervisor | Celý článek
 

Dotazy ze seminářů pro žadatele v rámci PO 3, OP VaVpI

Níže naleznete dotazy vznesené na seminářích pro žadatele v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, které se konaly v průběhu dubna 2010.

26.4.2010 10:04:34 | přečteno 903x | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load