Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Žadatel

Metodický pokyn č. 3 k PPŽ OP VaVpI PO 1 a PO 2

Od 1. 6. 2010 je účinný Metodický pokyn č. 3 k Příručce pro žadatele OP VaVpI Prioritní osy 1 a 2.

2.6.2010 10:06:01 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Dotazy ze semináře pro žadatele v rámci PO 3, OP VaVpI - 12. 5. 2010

V tomto článku naleznete dotazy, které byly vzneseny na semináři pro žadatele, který se uskutečnil dne 12. 5. 2010 v Praze. Tento seminář se týkal Výzvy číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, prioritní osa 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

25.5.2010 12:05:29 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Aktualizace společných příloh příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od pondělí 10. 5. 2010 je účinná příloha č. 8a) Monitorovací indikátory v rámci prioritní osy 1, verze 4.0, příloha č. 8b) Monitorovací indikátory v rámci prioritní osy 2, verze 5.0 a příloha č. 26) Doporučený vzor Přístrojového deníku, verze 1.0. 

6.5.2010 12:05:59 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 2.3 - Informační infrastruktury pro VaV, PO 3 OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy číslo 2.3 - Informační infrastruktury pro VaV, prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace včetně seznamu podaných projektů.

5.5.2010 11:05:26 | přečteno