Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Žadatel

Metodika fullcost

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace si dovoluje upřesnit, že metodika rozpočítání nepřímých nákladů (tj. metodika full cost) bude schvalována a certifikována pouze u úspěšně schválených projektů.

24.4.2009 2:04:56 - aktualizováno 18.1.2010 11:01:20 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě (Prioritní osa 2 OP VK)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě. Výzva je určena mimopražským vysokým školám a jejím cílem je podpořit zpracování metodiky a zavádění metody úplných nákladů (tzv. full cost) zejména u projektů výzkumu a vývoje.

6.1.2010 10:01:10 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load