Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Žadatel

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (6. 6. 2014)

V tomto článku naleznete Přílohu č. 23s) Technický popis projektu PO 4 - Výzva č. 3.4, verze 2.0, a Přílohu č. 38) Čestné prohlášení - Podklady pro RoPD, verze 1.0.

6.6.2014 8:05:03 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (30. 5. 2014)

Od 30. 5. 2014 je účinná nová verze Přílohy č. 35 - Příručka pro věcné hodnocení projektů na podporu pre-seed aktivit v realizační fázi.

30.5.2014 13:13:22 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 23 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Tímto metodickým pokynem se s účinností od 22.5.2014 aktualizují kapitoly 5.1.1.2 Vykazování způsobilých výdajů za jednotlivá monitorovací období, 5.1.4 Náležitosti účetních dokladů, 5.1.7.1 Financování ex-ante v intervalech 3 měsíce – varianta A, 5.1.7.2 Financování ex-ante v intervalech 6 měsíců – varianta B, 5.1.8 Financování ex-post a kapitola 5.6.1 Nakládání s úsporami vzniklými v rámci projektu Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 5.0. V rámci aktualizace kapitoly 5.1.4 došlo z důvodu přehlednosti k přejmenování kapitoly na Účetní doklady a k rozdělení kapitoly do následujících podkapitol: 5.1.4.1 Náležitosti účetních dokladů a 5.1.4.2 Zálohové faktury.

23.5.2014 10:31:47 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společný metodický pokyn č. 5. k Příručce pro žadatele PO 1, 2, 3, 4 a k Příručce pro příjemce, verze 5.0

Tímto metodickým pokynem s účinností od 22.5.2014 se aktualizují přílohy Příručky pro žadatele a příjemce OP VaVpI 2007 – 2013 (viz přílohy MP). Dále se aktualizuje kapitola 5.3 Změny projektu Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013.

23.5.2014 10:30:30 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (30. 4. 2014)

Od 30. 4. 2014 je účinná Příloha č. 23w - Technický popis pro PO 1 - Výzva č. 2.1 a Příloha č. 23x - Instrukce k vyplnění Technického popisu pro PO 1 - Výzva č. 2.1.

30.4.2014 15:10:12 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Seznam projektů postupujících z Výběrové komise na úrovni Řídicího orgánu OP VaVpI – Výzva č. 3.4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI

V tomto článku naleznete seznam projektů, které prošly další fází procesu hodnocení, a to Výběrovou komisí na úrovni Řídicího orgánu OP VaVpI.

8.4.2014 10:24:52 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (2. 4. 2014)

Od 2. 4. 2014 je účinná Příloha č. 23s) Technický popis projektu PO 4 - Výzva č. 3.4.

3.4.2014 10:43:06 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 8.3 - Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory, PO 3, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 8.3 - Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory, PO 3, OP VaVpI.

3.4.2014 9:51:20 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

OP VaVpI spustil velkou mediální kampaň

Praha, 19. března 2014 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  spustilo mediální kampaň na podporu a propagaci výsledků a přínosů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

19.3.2014 15:24:04 | přečteno 0x | radek.melichar | Celý článek
 

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 4.4, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce

V tomto článku naleznete Příručku pro žadatele OP VaVpI - PO 3, verze 4.4, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce relevantní pro Výzvu 8.3 / pro PO 3, 4.

13.3.2014 17:25:25 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load