Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Žadatel

Výzva č. 8.3 - Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory, PO 3, OP VaVpI

Zde naleznete text Výzvy číslo 8.3 – Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory a jejích příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV.

 
5.3.2014 16:21:58 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

V roce 2013 byly z OP VaVpI schváleny projekty na podporu výzkumu a vývoje za 2,2 miliardy korun.

Logo OP VaVpI

Praha, 3. března 2014 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v loňském roce schválilo poskytnutí dotace pro 45 vědeckovýzkumných projektů za téměř 2,2 miliardy korun. V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), který ministerstvo školství řídí, se jednalo především o projekty z oblasti tzv. pre-seed aktivit, projekty zaměřené na modernizaci stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem nebo projekty na propagaci a informovanost o výsledcích výzkumu a vývoje.

 
3.3.2014 10:45:14 | přečteno 0x | radek.melichar | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (10. 2. 2014)

Od 10. 2. 2014 je účinná Příloha č. 36 - Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.

10.2.2014 13:53:15 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (24.1.2014)

Od 24. 1. 2014 je účinná nová verze Přílohy č. 17o) Vzory příloh PŽ - výzva 3.4 - první část.

23.1.2014 15:40:36 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

MInisterstvo školství ukončilo výzvu na podporu špičkových vědeckovýzkumných týmů

OP VaVpI_researcher Algatech

Praha, 23. ledna 2014 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo celkem 18 projektových žádostí na vytvoření a vybavení kvalitních výzkumných týmů, které budou schopny co nejlépe využít budovaná vědecká centra v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) i kapacity center již existujících. Částka připravená na tyto aktivity činí 1 miliardu korun, přičemž zájem žadatelů překročil daný limit o téměř 300 milionů korun.  

23.1.2014 10:42:42 | přečteno 0x | radek.melichar | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 2.1 - Posílení výzkumných kapacit VaV center, PO 1, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 2.1 - Posílení výzkumných kapacit VaV center, PO 1, OP VaVpI, včetně seznamu podaných projektů.

20.1.2014 10:20:56 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Zájem pražských veřejných vysokých škol o dotace z OP VaVpI předčil očekávání

ČVUT_letecký pohled

Praha, 17. ledna 2014 – O více než 600 milionů korun přesáhly žádosti pražských veřejných vysokých škol o evropské dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celkový objem finančních prostředků nabízený na vědecko-výzkumné projekty činil 2 miliardy korun.

 
17.1.2014 9:42:50 | přečteno 0x | radek.melichar | Celý článek
 

Newsletter Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, č. 6

Logo Newsletteru OP VaVpI

Praha, 16. ledna 2014 - Sekce řízení OP VaVpI ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připravily šesté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).  

16.1.2014 16:51:43 | přečteno 0x | radek.melichar | Celý článek
 

Ministerstvu školství se v loňském roce dařilo čerpat eurodotace

Logo OP VaVpI

Praha, 14. ledna 2014 - Rok 2013 byl pro čerpání evropských dotací klíčovým. Došlo totiž k souběhu tzv. pravidel n+2 a n+3, což znamenalo zvýšenou administrativní zátěž na pracovníky ministerstva školství. Podle uvedených pravidel bylo nutno vyčerpat předem stanovenou výši dotací, v opačném případě již nepůjde zbytek částky dále využít a zůstane tak Bruselu.  

14.1.2014 13:47:30 | přečteno 0x | radek.melichar | Celý článek
 

Společný metodický pokyn č. 4 k Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 1 a 2, Výzva č. 2.1, verze 1.0, a k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Tímto metodickým pokynem s účinností od 14. 1. 2014 se doplňuje popis a termín doložení Potvrzení o souladu s IPRM (Příloha č. 12), který je obsahem Přílohy č. 6l Seznam povinných příloh projektové žádosti pro Výzvu 2.1 v prioritní ose 1 Příručky pro příjemce a žadatele OP VaVpI 2007 – 2013.

14.1.2014 13:47:09 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load