Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Žadatel

Společný metodický pokyn č. 4 k Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 1 a 2, Výzva č. 2.1, verze 1.0, a k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Tímto metodickým pokynem s účinností od 14. 1. 2014 se doplňuje popis a termín doložení Potvrzení o souladu s IPRM (Příloha č. 12), který je obsahem Přílohy č. 6l Seznam povinných příloh projektové žádosti pro Výzvu 2.1 v prioritní ose 1 Příručky pro příjemce a žadatele OP VaVpI 2007 – 2013.

14.1.2014 13:47:09 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 3.4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 3.4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI, včetně seznamu podaných projektů.

9.1.2014 9:12:36 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Anglické verze dokumentů pro žadatele Výzvy č. 2.1

V tomto článku naleznete aktualizovaný překlad Přílohy A) Výzvy č. 2.1 – Výběrová kritéria. K dispozici je také anglická verze Přílohy č.11k - Závazná osnova studie proveditelnosti a Přílohy č. 27f - Komentáře k výběrovým kritériím.

8.1.2014 16:19:40 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Často kladené dotazy a odpovědi k Výzvě č. 3.4

Do sekce FAQ byly přidány často kladené dotazy a odpovědi k Výzvě č. 3.4, PO 4, OP VaVpI.

13.12.2013 13:37:17 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek