Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1426

Žadatel

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (16. 9. 2013)

Od 16. 9. 2013 je účinná Příloha č. 19f) TEZE VÝZVY 2.1 - Posílení výzkumných kapacit VaV center. 

16.9.2013 15:31:54 - aktualizováno 20.9.2013 13:17:59 | přečteno 1649x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (17. 9. 2013)

Od 17. 9. 2013 je účinná nová verze Přílohy č. 35) Příručka pro hodnocení pre-seed.  

16.9.2013 15:35:53 | přečteno 1096x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Newsletter Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace číslo 5

Logo OP VaVpI

Praha, 11. září 2013 - Sekce řízení OP VaVpI ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace MŠMT připravily páté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. V pátém čísle newsletteru zájemci naleznou mimo jiné podrobnější informace o druhé veřejné soutěži v Národním programu udržitelnosti I, o dvou výzvách připravovaných na podzim tohoto roku, schválených projektových žádostech Výzvy 7.3 na podporu pre-seed aktivit nebo aktuální informace o novém Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

11.9.2013 14:39:58 | přečteno 1574x | radek.melichar | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (29. 8. 2013, 2. 9. 2013)

Od 29. 8. 2013 je účinná nová verze Přílohy č. 06j - Seznam příloh PŽ, Výzva 5.3. V pondělí 2. 9. 2013 vstupují v účinnost nové verze Přílohy č. 23a) Technický popis pro PO 1 - rozšířená verze, Přílohy č. 23b) Technický popis pro PO 2 - rozšířená verze, Příloha č. 17g) Personální zajištění projektu v rámci PO 1 a PO 2.

3.9.2013 15:32:15 | přečteno 1168x | michaela.cejkova | Celý článek
 

PILOTNÍ PROVOZ NOVÉHO WEBU OP VAVPI SPUŠTĚN K 2.9. 2013!

Logo OP VaVpI

Dne 2.9. 2013 bude spuštěn pilotní a optimalizační provoz nového webu OP VaVpI, který potrvá cca 1 měsíc. Vzhledem k tomu, že se nejedná ještě o finální verzi webových stránek, omluvte prosím případné nedostatky, které budeme postupně odstraňovat. V případě, že se Vám nepodaří dohledat potřebné informace, paralelně v době pilotního provozu bude aktualizován i web www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi. Věříme, že se vám nové stránky budou líbit a že v nich v budoucnu naleznete vše, co potřebujete.

30.8.2013 9:35:11 | přečteno 1515x | david.palivec | Celý článek
 

Aktualizovaný indikativní plán výzev OP VaVpI na rok 2013

V tomto článku naleznete aktualizovaný indikativní plán výzev OP VaVpI na rok 2013.  

29.8.2013 11:28:31 | přečteno 1130x | david.palivec | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (7. 8. 2013)

Od 7. 8. 2013 budou účinné společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI: č. 23q - Technický popis pro PO 3 - Výzva 7.3, verze 1.0; č. 23r - Instrukce k vyplnění Technického popisu PO3 - Výzva 7.3.

29.8.2013 11:26:53 | přečteno 1114x | david.palivec | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OPVaVpI (7. 8. 2013)

Od 7. 8. 2013 budou účinné nové verze společných příloh příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI: č. 8d) Monitorovací indikátory na úrovni projektů uvedené v rámci PO 3, verze 4.5; č. 8e) Kategorie monitorovacích indikátorů podle způsobu a období vykazování v monitorovacích zprávách, verze 1.2; č. 8g) Doporučený vzor pro dokladování monitorovacích indikátorů v monitorovacích zprávách v rámci PO 3 a PO 4, verze 1.2.  

29.8.2013 11:20:10 | přečteno 1131x | david.palivec | Celý článek
 

Příručka pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Od 15. 8. 2013 je účinná Příručka pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, číslo verze 5.0. V  přiložených dokumentech naleznete znění Příručky pro příjemce včetně odkazu na společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI.

29.8.2013 11:07:14 | přečteno 2714x | david.palivec | Celý článek
 

Výsledky hodnocení Výzvy č. 7.3 na podporu pre-seed aktivit

Řídicí orgán OP VaVpI dává k dispozici přehled výsledků hodnocení projektů výzvy 7.3 v rámci PO 3 OP VaVpI.

29.8.2013 10:43:24 | přečteno 1149x | david.palivec | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load