Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Žadatel

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (16. 9. 2013)

Od 16. 9. 2013 je účinná Příloha č. 19f) TEZE VÝZVY 2.1 - Posílení výzkumných kapacit VaV center. 

16.9.2013 15:31:54 - aktualizováno 20.9.2013 13:17:59 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (17. 9. 2013)

Od 17. 9. 2013 je účinná nová verze Přílohy č. 35) Příručka pro hodnocení pre-seed.  

16.9.2013 15:35:53 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Newsletter Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace číslo 5

Logo OP VaVpI

Praha, 11. září 2013 - Sekce řízení OP VaVpI ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace MŠMT připravily páté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. V pátém čísle newsletteru zájemci naleznou mimo jiné podrobnější informace o druhé veřejné soutěži v Národním programu udržitelnosti I, o dvou výzvách připravovaných na podzim tohoto roku, schválených projektových žádostech Výzvy 7.3 na podporu pre-seed aktivit nebo aktuální informace o novém Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

11.9.2013 14:39:58 | přečteno 0x | radek.melichar | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (29. 8. 2013, 2. 9. 2013)

Od 29. 8. 2013 je účinná nová verze Přílohy č. 06j - Seznam příloh PŽ, Výzva 5.3. V pondělí 2. 9. 2013 vstupují v účinnost nové verze Přílohy č. 23a) Technický popis pro PO 1 - rozšířená verze, Přílohy č. 23b) Technický popis pro PO 2 - rozšířená verze, Příloha č. 17g) Personální zajištění projektu v rámci PO 1 a PO 2.

3.9.2013 15:32:15 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek