Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1166

Příjemce

Upozornění Řídicího orgánu OP VaVpI pro příjemce k smluvním pokutám

ŘO OP VaVpI upozorňuje, že pakliže si zadavatel v rámci smluvních podmínek sjedná smluvní pokutu za účelem zajištění vzájemných práv a povinností smluvních stran, a následně dojde k porušení právní povinnosti zajištěné smluvní pokutou, je zadavatel povinen takovou smluvní pokutu vymáhat. V případě, že ze strany zadavatele dojde k neuplatnění smluvní pokuty, bude v tomto případě ŘO OP VaVpI posuzovat soulad postupu zadavatele s ustanovení § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).

 
9.6.2014 14:46:34 | přečteno 1705x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (30. 5. 2014)

Od 30. 5. 2014 je účinná nová verze Přílohy č. 35 - Příručka pro věcné hodnocení projektů na podporu pre-seed aktivit v realizační fázi.

30.5.2014 13:13:22 | přečteno 1248x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 23 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Tímto metodickým pokynem se s účinností od 22.5.2014 aktualizují kapitoly 5.1.1.2 Vykazování způsobilých výdajů za jednotlivá monitorovací období, 5.1.4 Náležitosti účetních dokladů, 5.1.7.1 Financování ex-ante v intervalech 3 měsíce – varianta A, 5.1.7.2 Financování ex-ante v intervalech 6 měsíců – varianta B, 5.1.8 Financování ex-post a kapitola 5.6.1 Nakládání s úsporami vzniklými v rámci projektu Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 5.0. V rámci aktualizace kapitoly 5.1.4 došlo z důvodu přehlednosti k přejmenování kapitoly na Účetní doklady a k rozdělení kapitoly do následujících podkapitol: 5.1.4.1 Náležitosti účetních dokladů a 5.1.4.2 Zálohové faktury.

23.5.2014 10:31:47 | přečteno 1375x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společný metodický pokyn č. 5. k Příručce pro žadatele PO 1, 2, 3, 4 a k Příručce pro příjemce, verze 5.0

Tímto metodickým pokynem s účinností od 22.5.2014 se aktualizují přílohy Příručky pro žadatele a příjemce OP VaVpI 2007 – 2013 (viz přílohy MP). Dále se aktualizuje kapitola 5.3 Změny projektu Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013.

23.5.2014 10:30:30 | přečteno 1165x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (30. 4. 2014)

Od 30. 4. 2014 je účinná Příloha č. 23w - Technický popis pro PO 1 - Výzva č. 2.1 a Příloha č. 23x - Instrukce k vyplnění Technického popisu pro PO 1 - Výzva č. 2.1.

30.4.2014 15:10:12 | přečteno 1202x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (11. 4. 2014)

Od 11. 4. 2014 jsou účinné následující přílohy příruček pro žadatele a příjemce: Příloha č.15g) Dokladování způsobilých výdajů - Výzva 4.3, verze 1.0,  Příloha č.15h) Dokladování způsobilých výdajů - Výzva 6.3, verze 1.0, Příloha č.15j) Dokladování způsobilých výdajů - Výzva 7.3, verze 1.0, Příloha č. 16j) Roční zúčtování způsobilých výdajů superhrubé mzdy a čerpání dovolené - vzor pro Výzvu 6.3 a 7.3, verze 1.1.

15.4.2014 15:52:22 | přečteno 1388x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 22 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Tímto metodickým pokynem se s účinností od 1.4.2014 aktualizují kapitoly 2.1 Definice pojmů v oblasti SF a 5.15 Nesrovnalosti Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 5.0.

3.4.2014 15:45:11 | přečteno 1223x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (2. 4. 2014)

Od 2. 4. 2014 je účinná Příloha č. 23s) Technický popis projektu PO 4 - Výzva č. 3.4.

3.4.2014 10:43:06 | přečteno 1077x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (1. 4. 2014)

Od 1. 4. 2014 bude účinná Příloha č. 36 - Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu PO 1, 2, verze 1.1, a Příloha č. 37 - Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu PO 4, verze 1.0.

26.3.2014 15:24:27 | přečteno 970x | michaela.cejkova | Celý článek
 

OP VaVpI spustil velkou mediální kampaň

Praha, 19. března 2014 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  spustilo mediální kampaň na podporu a propagaci výsledků a přínosů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

19.3.2014 15:24:04 | přečteno 2210x | radek.melichar | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load