Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1166

Příjemce

V roce 2013 byly z OP VaVpI schváleny projekty na podporu výzkumu a vývoje za 2,2 miliardy korun.

Logo OP VaVpI

Praha, 3. března 2014 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v loňském roce schválilo poskytnutí dotace pro 45 vědeckovýzkumných projektů za téměř 2,2 miliardy korun. V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), který ministerstvo školství řídí, se jednalo především o projekty z oblasti tzv. pre-seed aktivit, projekty zaměřené na modernizaci stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem nebo projekty na propagaci a informovanost o výsledcích výzkumu a vývoje.

 
3.3.2014 10:45:14 | přečteno 1595x | radek.melichar | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (10. 2. 2014)

Od 10. 2. 2014 je účinná Příloha č. 36 - Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.

10.2.2014 13:53:15 | přečteno 1506x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Informace k veřejné podpoře

Řídicí orgán OP VaVpI si dovoluje upozornit na novou sekci s informacemi k veřejné podpoře. Rovněž sekce FAQ byla doplněna o oblast veřejné podpory.

30.1.2014 16:08:04 | přečteno 1058x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Newsletter Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, č. 6

Logo Newsletteru OP VaVpI

Praha, 16. ledna 2014 - Sekce řízení OP VaVpI ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připravily šesté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).  

16.1.2014 16:51:43 | přečteno 1504x | radek.melichar | Celý článek
 

Ministerstvu školství se v loňském roce dařilo čerpat eurodotace

Logo OP VaVpI

Praha, 14. ledna 2014 - Rok 2013 byl pro čerpání evropských dotací klíčovým. Došlo totiž k souběhu tzv. pravidel n+2 a n+3, což znamenalo zvýšenou administrativní zátěž na pracovníky ministerstva školství. Podle uvedených pravidel bylo nutno vyčerpat předem stanovenou výši dotací, v opačném případě již nepůjde zbytek částky dále využít a zůstane tak Bruselu.  

14.1.2014 13:47:30 | přečteno 1317x | radek.melichar | Celý článek
 

Společný metodický pokyn č. 4 k Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 1 a 2, Výzva č. 2.1, verze 1.0, a k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Tímto metodickým pokynem s účinností od 14. 1. 2014 se doplňuje popis a termín doložení Potvrzení o souladu s IPRM (Příloha č. 12), který je obsahem Přílohy č. 6l Seznam povinných příloh projektové žádosti pro Výzvu 2.1 v prioritní ose 1 Příručky pro příjemce a žadatele OP VaVpI 2007 – 2013.

14.1.2014 13:47:09 | přečteno 907x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Upozornění Řídicího orgánu OP VaVpI pro příjemce podpory z OP VaVpI

Upozornění Řídicího orgánu OP VaVpI pro příjemce podpory z OP VaVpI, týkající se nabytí účinnosti zákonného opatření senátu č. 341/2013 Sb., které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2014 a jeho dopad do Pravidel pro výběr dodavatelů OP VaVpI (PVD).

9.1.2014 11:03:37 | přečteno 1440x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 20 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0, a společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Tímto metodickým pokynem se s účinností od 13. 12. 2013 aktualizuje kapitola 5.12 Ukončení realizace projektu a navazující postupy.

Od 13. 12. 2013 budou účinné také nové verze Přílohy č. 32 - Vzor e-mailového avíza příjemce o vrácení nevyužité platby předfinancování; Přílohy č. 33 - Vzor e-mailového avíza příjemce o vrácení nevyužité dotace; Přílohy č. 34 - Vzor e-mailového avíza příjemce o vrácení úroků generovaných z dotace.

12.12.2013 9:33:07 | přečteno 1089x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 21 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Tímto metodickým pokynem se s účinností od 9. 12. 2013 aktualizují kapitoly 5.1.7 Financování ex-ante, 5.1.8 Financování ex-post, 5.4.4 Průběžné monitorovací zprávy a kapitola 5.4.5 Závěrečná monitorovací zpráva Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 5.0.

9.12.2013 14:23:38 | přečteno 1075x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (9. 12. 2013)

Od 9. 12. 2013 je účinná nová verze Přílohy č. 9 - Příručka pro uživatele webové aplikace BENEFIT7.

9.12.2013 14:17:56 | přečteno 1153x | michaela.cejkova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load