Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1166

Příjemce

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 4.3, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce

Od 28. 6. 2013 je účinná Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 4.3, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce relevantní pro Výzvu č. 5.3.

28.6.2013 9:06:59 | přečteno 1009x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (17. 6. 2013)

Od 17. 6. 2013 jsou účinné společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI č. 17j) Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu, verze 1.1; č. 17l) Rozšíření závěrečné monitorovací zprávy projektu OP VaVpI - PO 4, verze 1.0; č. 28) Zajištění 15% spolufinancování v projektech realizovaných v rámci PO 4, verze 1.1.

17.6.2013 1:06:52 | přečteno 965x | supervisor | Celý článek
 

Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP VaVpI - Výzva č. 1.4

Od 17. 6. 2013 je účinná nová verze Vzoru Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Výzvu č. 1.4.

17.6.2013 1:06:07 | přečteno 945x | supervisor | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 19 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0

Metodický pokyn č. 19 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0 - PRE-SEED.

5.6.2013 3:06:48 | přečteno 944x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 31. 5. 2013 je účinná příloha č. 35) Příručka pro věcné hodnocení projektů na podporu pre-seed aktivit v realizační fázi.

5.6.2013 3:06:01 | přečteno 962x | supervisor | Celý článek
 

Výzva č. 5.3 - Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory, PO 3, OP VaVpI

Zde naleznete text Výzvy číslo 5.3 – Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory a jejích příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV.

31.5.2013 11:05:40 | přečteno 864x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 22. 5. 2013 je účinná nová verze přílohy č. 9) Příručka pro uživatele webové aplikace BENEFIT7 a přílohy č. 9b) Žádost o změnu přístupových oprávnění.

15.5.2013 1:05:47 | přečteno 917x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 29. 3. 2013 je účinná nová verze přílohy č. 14b) Výklad pravidel způsobilosti výdajů - Prioritní osa 3.

29.3.2013 11:03:43 | přečteno 928x | supervisor | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 7.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 7.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI, včetně seznamu podaných projektů.

21.3.2013 1:03:49 | přečteno 828x | supervisor | Celý článek
 

Informace o povinnosti zřídit bankovní účet určený pro příjem dotací ze státního rozpočtu

Informace o povinnosti zřídit bankovní účet určený pro příjem dotací ze státního rozpočtu v souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 501/2012 Sb.).

12.3.2013 2:03:40 | přečteno 1464x | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load