Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1166

Příjemce

Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP VaVpI – Výzva č. 2.4

Od 26. 2. 2013 je účinný vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Výzvu č. 2.4.

27.2.2013 8:02:21 | přečteno 1172x | supervisor | Celý článek
 

28. 2. 2013 - Seminář pro žadatele k Výzvě č. 7.3 v rámci PO 3, OP VaVpI

Ve čtvrtek 28. 2. 2013 se bude v Praze konat seminář pro žadatele Výzvy č. 7. 3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI.

19.2.2013 4:02:45 | přečteno 883x | supervisor | Celý článek
 

26. 2. 2013 - Seminář pro žadatele k Výzvě č. 7.3 v rámci PO 3, OP VaVpI – termín zrušen

Seminář pro žadatele Výzvy č. 7. 3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI, plánovaný na 26. 2. 2013 v Olomouci, byl pro malý zájem zrušen.

13.2.2013 6:02:47 - aktualizováno 19.2.2013 4:02:20 | přečteno 908x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (15. 2. 2013)

Od 15. 2. 2013 je účinná nová verze přílohy č. 6i) Seznam příloh projektové žádosti (Výzva č. 7.3, PO 3).

15.2.2013 1:02:52 | přečteno 916x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (21. 12. 2012)

Od 21. 12. 2012 jsou účinné nové verze příloh č. 8 a, b, d) Monitorovací indikátory pro PO 1, 2, 3 a příloh č. 8 f, g) Doporučený vzor dokladování monitorovacích indikátorů pro PO 1, 2, 3 a 4.

20.12.2012 2:12:21 - aktualizováno 1.2.2013 8:02:27 | přečteno 847x | supervisor | Celý článek
 

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 4.2, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce

Od 1. 2. 2013 je účinná Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 4.2, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce relevantní pro Výzvu č. 7.3.

31.1.2013 4:01:57 | přečteno 968x | supervisor | Celý článek
 

Nové verze vzorů Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP VaVpI

Od 23. 1. 2013 jsou účinné nové verze vzorů Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP VaVpI.

22.1.2013 3:01:18 | přečteno 885x | supervisor | Celý článek
 

Aktualizovaný indikativní plán výzev OP VaVpI na rok 2013

V tomto článku naleznete aktualizovaný indikativní plán výzev OP VaVpI na rok 2013.

14.3.2012 2:03:46 - aktualizováno 22.1.2013 2:01:27 | přečteno 1024x | supervisor | Celý článek
 

Výzva č. 7.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy 7.3, a to včetně příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblasti podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV.

7.1.2013 3:01:40 | přečteno 876x | supervisor | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 18 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0

Metodický pokyn č. 18 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0 - NESROVNALOSTI

18.12.2012 10:12:41 | přečteno 901x | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load