Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1166

Příjemce

Metodický pokyn č. 6 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 4.0

Metodický pokyn č. 6 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 4.0 - PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PO 1 A PO 2.

15.2.2012 3:02:29 | přečteno 939x | supervisor | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI včetně seznamu podaných projektů.

1.2.2012 10:02:19 | přečteno 853x | supervisor | Celý článek
 

Nové přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI, specifické pro Výzvu č. 6.3

Od 1. 2. 2012 jsou účinné nové přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI, specifické pro Výzvu č. 6.3: Příloha č. 1j) Pravidla způsobilosti výdajů, Příloha č. 6h) Seznam příloh projektové žádosti, Příloha č. 11g) Studie proveditelnosti, Příloha č. 27c) Komentáře k výběrovým kritériím.

31.1.2012 3:01:45 | přečteno 919x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 1. 2. 2012 je účinná nová verze Přílohy č. 8d) Monitorovací indikátory, PO 3, OP VaVpI, verze 4.2.

31.1.2012 3:01:18 | přečteno 879x | supervisor | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 5 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 4.0

Metodický pokyn č. 5 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 4.0

31.1.2012 2:01:18 | přečteno 919x | supervisor | Celý článek
 

Příjem žádostí v rámci Výzvy č. 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI

Dovolujeme si upozornit žadatele v rámci Výzvy č. 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI na blížící se termín ukončení příjmu projektových žádostí – 31. 1. 2012 ve 12:00. Konkrétní termín odevzdání žádosti je potřeba si zarezervovat prostřednictvím emailové adresy: zadost.opvavpi@msmt.cz, a to prosíme co nejdříve. Všem, kteří si již termín zarezervovali, děkujeme.

20.1.2012 12:01:30 | přečteno 820x | supervisor | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven, PO 3, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven, PO 3, OP VaVpI včetně seznamu podaných projektů.

20.1.2012 2:01:05 | přečteno 769x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 19. 1. 2012 je účinná Příloha č. 6g) PPŽ a PPP - Seznam příloh projektové žádosti - Výzva 2.4, verze 1.3.
K dispozici jsou také dvě nová vzorová čestná prohlášení pro Výzvu 2.4: 
Čestné prohlášení o vlivu na životní prostředí  a  Čestné prohlášení o vlivu na soustavu chráněných území NATURA 2000

19.1.2012 12:01:10 | přečteno 880x | supervisor | Celý článek
 

Výzva č. 6.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI

V tomto článku naleznete text Výzvy 6.3, a to včetně příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblasti podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV.

16.1.2012 10:01:37 - aktualizováno 18.1.2012 12:01:57 | přečteno 886x | supervisor | Celý článek
 

FAQ - Výzva č. 2.4, PO 4, OP VaVpI

Dne 18. 1. 2012 byla v rámci FAQ k Výzve č. 2.4, PO 4, zveřejněna odpověď k uvádění klíčového vybavení.

18.1.2012 9:01:03 | přečteno 1016x | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load