Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1166

Příjemce

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 18. 3. 2011 jsou účinné přílohy č. 9 (verze 6.0) a 9b (verze 1.0).

18.3.2011 1:03:21 | přečteno 847x | supervisor | Celý článek
 

Společný metodický pokyn č. 1 k PPŽ a PPP OP VaVpI 2007 - 2013

Společný metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 1 a PO 2, verze 2.2, Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 2.2, Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 1.3 a k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 3.0.

7.3.2011 4:03:19 | přečteno 883x | supervisor | Celý článek
 

Prodloužení lhůty pro kontrolu projektových žádostí předložených v rámci výzvy 3.3 OP VaVpI

Řídicí orgán OP VaVpI prodlužuje lhůtu pro ukončení kontroly kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti u projektů předložených ve výzvě č. 3.3 OP VaVpI do 25. dubna 2011.

1.3.2011 12:03:29 | přečteno 858x | supervisor | Celý článek
 

Plán výzev na rok 2011 v rámci OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k plánovanému vyhlášení výzev na rok 2011 v rámci OP VaVpI.

19.1.2011 9:01:31 - aktualizováno 16.2.2011 2:02:08 | přečteno 964x | supervisor | Celý článek
 

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 2.2

Dne 16. 2. 2011 vstupuje v platnost Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013 Prioritní osa 3, číslo verze 2.2. V přiložených dokumentech naleznete znění Příručky pro žadatele včetně všech aktuálních příloh.

15.2.2011 4:02:43 | přečteno 829x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 16. 2. 2011 jsou účinné přílohy č. 17 e, verze 2.0, 17 g, verze 2.0, 17 i, verze 1.0, 23 f, verze 1.1, 23 g, verze 1.1.

15.2.2011 4:02:28 | přečteno 834x | supervisor | Celý článek
 

Příloha č. 3 - Pravidla pro publicitu v rámci OP VaVpI, verze 3.1

1.2.2011 4:02:02 | přečteno 982x | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load