Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1355

Příjemce

Metodický pokyn č. 4 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0

Od 14. 12. 2015 je účinný Metodický pokyn č. 4 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0.

14.12.2015 13:53:53 | přečteno 663x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (9. 12. 2015)

Od 9. 12. 2015 je účinná nová Příloha č. 23aa) Technický popis pro PO 1 - rozšířená verze - Fázující projekty a Příloha č. 23ba) Technický popis pro PO 2 - rozšířená verze - Fázující projekty.

9.12.2015 15:37:49 | přečteno 679x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Revize přílohy č. 17d) Aktualizovaný rozpočet pro výzvy 1.1, 2.2, 3.2

V příloze 17d) Aktualizovaný rozpočet pro výzvy 1.1, 2.2, 3.2 byly u záložky „Výzva 3.2“ opraveny vzorce pro výpočet aktualizovaného rozpočtu.

26.11.2015 16:10:04 | přečteno 771x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 3 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0

Od 24. 11. 2015 je účinný Metodický pokyn č. 3 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0.

24.11.2015 14:39:20 | přečteno 843x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (23. 11. 2015)

Od 23. 11. 2015 jsou účinné nové verze Přílohy č. 8a) Monitorovací indikátory v rámci PO 1 a Přílohy č. 8b) Monitorovací indikátory v rámci PO 2 a nové Vzory čestných prohlášení relevantní pro Výzvu č. 7.3.

23.11.2015 16:42:09 | přečteno 657x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Informace o nálezu Auditního orgánu Ministerstva financí ČR

Řídicí orgán OP VaVpI informuje o nálezu Auditního orgánu Ministerstva financí ČR ve věci refundace způsobilých výdajů formou zápočtu.

16.11.2015 18:30:34 | přečteno 2342x | veronika.czesana | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (6. 11. 2015)

Od 6. 11. 2015 jsou účinné nové verze Přílohy PPŽ a PPP č. 23a) Technický popis pro PO 1 - rozšířená verze a č. 23b) Technický popis pro PO 2 - rozšířená verze.

6.11.2015 12:53:01 | přečteno 804x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (5. 11. 2015)

Od 5. 11. 2015 je účinná nová verze Přílohy PPŽ a PPP č. 16c) Vzor Podkladů pro vyúčtování.

6.11.2015 12:49:57 | přečteno 707x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 2 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0

Od 27. 10. 2015 je účinný Metodický pokyn č. 2 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 6.0, Příloha č. 43 PPŽ a PPP - Žádost o schválení dlouhodobého pronájmu infrastruktury pořízené z OP VaVpI a Příloha č. 46 PPŽ a PPP - Přehled pronájmů.

27.10.2015 13:49:12 | přečteno 1167x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (26. 10. 2015)

Od 26. 10. 2015 je účinná nová příloha PPŽ a PPP - Příloha č. 45) Souhrnné informace pro období udržitelnosti.

26.10.2015 10:14:39 | přečteno 838x | michaela.cejkova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load