Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1355

Příjemce

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (22. 10. 2015)

Od 22. 10. 2015 jsou účinné nové verze příloh PPŽ a PPP č. 8e), 8f), 8g), 16b), 16c), 17d) a 17e) a nové přílohy PPŽ a PPP č. 15m) a 15l).

23.10.2015 16:02:20 | přečteno 848x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (6. 10. 2015)

Od 6. 10. 2015 je účinná Příloha č. 37 Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu pro PO 4, verze 1.1, a Příloha č. 44 Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Přehled transferů technologií a znalostí v rámci PO 4, výzva 3.4, verze 1.0.

6.10.2015 15:38:53 | přečteno 813x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (1. 10. 2015)

Od 1. 10. 2015 je účinná Příloha č. 21 Oznámení o podezření na nesrovnalost, verze 1.3.

2.10.2015 16:01:03 | přečteno 909x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0

Od 16. 9. 2015 je účinný Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0.

16.9.2015 15:26:21 | přečteno 1044x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (1. 9. 2015)

Od 1. 9. 2015 je účinná Příloha č. 14a) Výklad Pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2, verze 4.5, a Příloha č. 14b) Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 3, verze 3.4.

1.9.2015 15:11:30 | přečteno 1285x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Financování platových výdajů na konci roku 2015

27.8.2015 15:41:09 | přečteno 1230x | veronika.czesana | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (4. 8. 2015)

Od 4. 8. 2015 je účinná Příloha č. 41d) Vzor čestného prohlášení - Výzkumné instituce (Přijatelnost příjemce část 2/1), Příloha č. 41e) Vzor čestného prohlášení - Výzkumné instituce (Přijatelnost příjemce část 2/4) a Příloha č. 41f) Vzor čestného prohlášení - Veřejné výzkumné instituce.

5.8.2015 17:45:14 | přečteno 924x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Příručka pro příjemce OP VaVpI, verze 6.0

Od 20. 7. 2015 je účinná Příručka pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, číslo verze 6.0. V přiložených dokumentech naleznete znění Příručky pro příjemce včetně odkazu na společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI.

 
20.7.2015 11:08:07 | přečteno 2017x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (17. 7. 2015)

Od 17. 7. 2015 je účinná Příloha č. 28) Zajištění 15 % spolufinancování v PO 4, verze 3.0, a Příloha č. 17e) Aktualizovaný rozpočet pro PO 3, verze 3.6.

16.7.2015 15:13:49 | přečteno 905x | veronika.czesana | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 3.2 – Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center, PO 2, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 3.2 – Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center, PO 2, OP VaVpI, včetně seznamu podaných projektů.

1.7.2015 17:06:28 | přečteno 1810x | michaela.cejkova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load