Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1355

Příjemce

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 9.3 - Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI, včetně seznamu podaných projektů.

1.7.2015 16:56:11 | přečteno 1397x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (30. 6. 2015)

Od 30. 6. 2015 je účinná příloha č. 17s -  Závěrečné hodnocení věcného pokroku projektu podpořeného v rámci PO3, výzvy 6.3 a 7.3, verze 1.0.

1.7.2015 13:19:47 | přečteno 865x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (1. 7. 2015)

Od 1. 7. 2015 je účinná nová verze přílohy č. 14a) Výklad pravidel způsobilosti výdajů PO 1 a 2, verze č. 4.4, ve které byla doplněna kapitola 1. Způsobilé výdaje, část F. Osobní výdaje na zaměstnance zařazené do projektu o podmínky způsobilosti mzdových výdajů spojených s přípravou projektových/grantových žádostí jiných projektů/grantů do jiných dotačních programů.

 
1.7.2015 13:17:02 | přečteno 1099x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 38 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 5.0

Tímto metodickým pokynem se s účinností od 29. 6. 2015 aktualizuje kapitola 5.1.4.2 Zálohové faktury Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 5.0.

 
29.6.2015 15:54:07 | přečteno 835x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (22. 6. 2015)

Od 22. 6. 2015 jsou účinné nové verze Přílohy č.17j - Seznam příloh ZMZ a ZŽoP, Přílohy č. 23a - Technický popis pro PO1 - rozšířená verze, Přílohy č. 23b - Technický popis pro PO2 - rozšířená verze.

22.6.2015 14:10:47 | přečteno 919x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Projekt CETOCOEN pomáhá zlepšit životní prostředí

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí bylo vybudováno v rámci projektu CETOCOEN podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celková hodnota projektu, jehož příjemcem byla brněnská Masarykova univerzita, přesáhla 536 milionů korun.

18.6.2015 9:11:29 | přečteno 1220x | eva.presova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (12. 6. 2015)

Od 12. 6. 2015 jsou účinné nové verze Přílohy č. 6o - Seznam příloh projektové žádosti (Výzva 9.3) a Přílohy č. 40 - Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu (Výzva 1.3, 2.3, 3.3).

12.6.2015 14:50:18 | přečteno 1224x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Newsletter Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace číslo 9

Praha, 12. června 2015 – Řídicí orgán OP VaVpI vydal deváté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

12.6.2015 10:01:01 | přečteno 1496x | eva.presova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (3. 6. 2015)

Od 3. 6. 2015 jsou účinné nové verze příloh č. 6c), 6d) a 6f) Příruček pro příjemce a žadatele OP VaVpI 2007-2013.

3.6.2015 16:23:17 | přečteno 1087x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Unikátní liberecké strojírenské centrum vzniklo za podpory OP VaVpI

Centrum rozvoje strojírenského výzkumu (CRSV) Liberec je prvním výzkumným centrem, které vzniklo v rámci Prioritní osy 2 – Regionální VaV centra Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Projekt společnosti VÚTS v hodnotě přesahující 745 milionů korun byl úspěšně ukončen v závěru roku 2012.

3.6.2015 10:06:38 | přečteno 1080x | eva.presova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load