Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1166

Příjemce

Metodický pokyn č. 37 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 5.0

Od 1. 6. 2015 je účinný Metodický pokyn č. 37 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 5.0.

29.5.2015 12:28:15 | přečteno 1077x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z OP VaVpI s příklady nejčastějších pochybení zadavatelů

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „ŘO OP VaVpI“) připravil dokument, jehož hlavním cílem je upozornit příjemce OP VaVpI na některé rizikové oblasti zadávání veřejných zakázek, které ŘO OP VaVpI identifikoval na základě své dlouhodobé kontrolní praxe.

26.5.2015 15:00:53 | přečteno 1578x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 36 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 5.0

Od 25. 5. 2015 je účinný Metodický pokyn č. 36 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 5.0. 

25.5.2015 16:13:30 | přečteno 776x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (13. 5. 2015)

Od 14. 5. 2015 bude účinná nová verze Přílohy č. 28 – Zajištění 15% Spolufinancování v projektech realizovaných v rámci PO 4.

13.5.2015 15:21:25 | přečteno 897x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (11. 5. 2015)

Od 15. 5. 2015 bude účinná nová verze Přílohy č. 2 - Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI.

11.5.2015 15:42:20 | přečteno 970x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Upozornění Řídicího orgánu OP VaVpI k vydání nové verze Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI

Řídicí orgán OP VaVpI (dále jen „ŘO OP VaVpI“) upozorňuje, že byla 11. 5. 2015 vydána příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen „PVD“), verze 5.2. Počátek účinnosti PVD, verze 5.2, byl stanoven na 15. 5. 2015.

Nová verze PVD neukládá zadavatelům žádné nové povinnosti nad rámec PVD, verze 5.1.

11.5.2015 15:41:21 | přečteno 1384x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Oznámení o zveřejnění opravené verze Vzoru Soupisky účetních dokladů pro výzvu 3.4 v příloze č. 16c) PPP, verze 7.3

Oznámení o zveřejnění opravené verze Vzoru Soupisky účetních dokladů pro výzvu 3.4 v příloze č. 16c) Příručky pro příjemce OP VaVpI, verze 7.3, účinné od 27. 4. 2015. Ve formuláři byla zjištěna chyba ve vzorci pro výpočet „Částky uplatněné v rámci projektu z OP VaVpI“ a „Částky uplatněné v rámci projektu z EDS“. V aktuálně zveřejněném souboru jsou již vzorce opraveny. 

28.4.2015 17:27:11 | přečteno 880x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (27. 4. 2015)

Od 27. 4. 2015 jsou účinné nové verze následujících příloh: Příloha č. 15h) Dokladování způsobilých výdajů - Výzva 6.3; Příloha č. 15j) Dokladování způsobilých výdajů - Výzva 7.3; Příloha č. 16c) Vzor pokladů pro vyúčtování.

27.4.2015 14:14:46 | přečteno 960x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Upozornění Řídicího orgánu OP VaVpI pro příjemce v PO 1 a PO 2 k monitorovacímu indikátoru 071700.

Řídicí orgán OP VaVpI vydává upřesňující definici pro posuzování podmínky týkající se monitorovacího indikátoru 071700 u projektů, které začínají svou realizaci v Praze, a které mají v technickém popisu uvedeno, že má být alespoň 50 % celkového počtu pracovníků tvořeno novými pracovníky: 

12.6.2014 14:00:51 - aktualizováno 15.4.2015 10:51:06 | přečteno 1413x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (8. 4. 2015)

Od 8. 4. 2015 jsou účinné nové verze následujících příloh: Příloha č. 23l) Technický popis pro PO 3 - Výzva č. 6.3 - rozšířená verze, Příloha č. 23q) Technický popis pro PO 3 - Výzva č. 7.3 - rozšířená verze, Příloha č. 35) Příručka pro věcné hodnocení projektů na podporu pre-seed aktivit v realizační fázi.

8.4.2015 13:03:42 | přečteno 1004x | michaela.cejkova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load