Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1166

Příjemce

Metodický pokyn č. 35 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Od 31. 3. 2015 je účinný Metodický pokyn č. 35 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0.

31.3.2015 14:11:18 | přečteno 938x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (13. 3. 2015)

Od 9. 3. 2015 je účinná Příloha č. 16k) Roční zúčtování způsobilých výdajů osobních osobních výdajů a čerpání dovolené - vzor pro Výzvu č. 3.4.

13.3.2015 15:37:21 | přečteno 969x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Informace pro příjemce OP VaVpI

ŘO OP VaVpI upozorňuje zadavatele zakázek spolufinancovaných z OP VaVpI, že byl 6. 3. 2015 ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Účinnosti nabyl tento zákon dnem vyhlášení.

6.3.2015 14:59:23 | přečteno 1241x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (3. 3. 2015)

Od 3. 3. 2015 je účinná nová verze Přílohy č. 3) Pravidla pro publicitu v rámci OP VaVpI.

3.3.2015 15:48:57 | přečteno 945x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (24. 2. 2015)

Od 24. 2. 2015 je účinná nová verze Přílohy č. 41a) Vzor čestného prohlášení - Vědecké a oborové knihovny.

24.2.2015 15:39:06 | přečteno 1052x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Newsletter Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace číslo 8

Praha, 9. února 2015 – Řídicí orgán OP VaVpI vydal osmé číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

9.2.2015 17:34:34 | přečteno 1866x | eva.presova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 27 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Od 4. 2. 2015 je účinný Metodický pokyn č. 27 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0. 

4.2.2015 15:27:24 | přečteno 1187x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (15. 1. 2015)

Od 15. 1. 2015 je účinné následující přílohy relevantní pro PO 3 OP VaVpI: Příloha č. 41a) Vzor čestného prohlášení - Vědecké a oborové knihovny, Příloha č. 41b) Vzor čestného prohlášení - Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, Příloha č. 41c) Vzor čestného prohlášení - Výzkumné organizace.

15.1.2015 16:44:35 | přečteno 1159x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (13. 1. 2015)

Od 13. 1. 2015 jsou účinné nové verze Přílohy č. 14a) Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2; Přílohy č. 14b) Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osa 3; Přílohy č. 14c) Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osa 4.

13.1.2015 15:32:00 | přečteno 1280x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Informace k veřejné podpoře

Řídicí orgán OP VaVpI přistoupil k vydání Informace k veřejné podpoře, která si klade za cíl zvýšit povědomí o problematice veřejné podpory a souvisejících rizicích, která mohou nastat při realizaci projektů OP VaVpI. Tento informační materiál představí Analytický formulář, tj. zásadní materiál Evropské komise k veřejné podpoře v oblasti VaV, seznámí příjemce se systémem prováděných kontrol dodržování pravidel veřejné podpory a navede příjemce na judikaturu, relevantní literaturu a užitečné odkazy. Informace k veřejné podpoře pro příjemce je doporučující a není právně závazná. Následovat budou v lednu 2015 semináře pro příjemce, a to v Praze a v Brně.

23.12.2014 10:48:29 | přečteno 2115x | david.palivec | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load