Pavel Plevka Petra Rajsnerová
0

Příjemce

Informace k veřejné podpoře

Řídicí orgán OP VaVpI přistoupil k vydání Informace k veřejné podpoře, která si klade za cíl zvýšit povědomí o problematice veřejné podpory a souvisejících rizicích, která mohou nastat při realizaci projektů OP VaVpI. Tento informační materiál představí Analytický formulář, tj. zásadní materiál Evropské komise k veřejné podpoře v oblasti VaV, seznámí příjemce se systémem prováděných kontrol dodržování pravidel veřejné podpory a navede příjemce na judikaturu, relevantní literaturu a užitečné odkazy. Informace k veřejné podpoře pro příjemce je doporučující a není právně závazná. Následovat budou v lednu 2015 semináře pro příjemce, a to v Praze a v Brně.

23.12.2014 10:48:29 | přečteno 2193x | david.palivec | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 34 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0; Příloha č. 33 PPŽ a PPP

Od 19. 12. 2014 je účinný Metodický pokyn č. 34 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0, a Příloha č. 33 příruček pro žadatele a příjemce - Vzor e-mailového avíza příjemce o vrácení nevyužité dotace v režimu finančního vypořádání.

19.12.2014 14:16:21 | přečteno 1307x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 32 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Od 9. 12. 2014 je účinný Metodický pokyn č. 32 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0. 

9.12.2014 14:54:22 | přečteno 1005x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Upozornění pro příjemce OP VaVpI

Řídicí orgán OP VaVpI upozorňuje, že v rámci aktualizace interní řízené dokumentace došlo ke změně názvu formuláře z původního „Oznámení o snížení dotace“ na „Oznámení o nevyplacení části dotace“. 

9.12.2014 10:41:12 | přečteno 1099x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 33 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Od 8. 12. 2014 je účinný Metodický pokyn č. 33 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0. 

 
5.12.2014 13:48:31 | přečteno 976x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 31 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Od 4. 12. 2014 je účinný Metodický pokyn č. 31 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0. 

4.12.2014 15:32:07 | přečteno 915x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (3. 12. 2014)

Od 3. 12. 2014 je účinná Příloha č. 40) Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu pro PO 3 (Výzvy 1.3 a 2.3).

3.12.2014 16:20:48 | přečteno 973x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (6. 11. 2014)

Od 6. 11. 2014 je účinná nová verze Přílohy č. 23s) Technický popis projektu PO 4 - Výzva č. 3.4.

6.11.2014 15:02:49 | přečteno 1138x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 30 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Od 31. 10. 2014 je platný Metodický pokyn č. 30 k Příručce pro příjemce OP VaVpI.  

31.10.2014 14:06:31 | přečteno 1379x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Vysvětlující informace a upozornění pro příjemce OP VaVpI

V souvislosti s blížící se účinností (1.11.2014) níže uvedených změn v přílohách Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI 2007 – 2013 týkajících se úvazků a „timsheetů“, vydává ŘO OP VaVpI doplňující informace k dané tématice.

30.10.2014 14:20:35 | přečteno 1297x | michaela.cejkova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load