Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1042

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (26. 9. 2014)

V souvislosti s blížícím se termínem předkládáním prvních žádostí o platbu ve výzvě 3.4 (Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem), vydává ŘO OP VaVpI přílohy Příručky pro žadatele a příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, konkrétně Pravidla způsobilosti výdajů, Dokladování způsobilých výdajů a Vzor podkladů pro vyúčtování. Cílem je poskytnout příjemci přesné a aktuální informace a podklady pro vykazování způsobilých výdajů a předkládání prvních žádostí o platbu.


26.9.2014 14:33:04 | přečteno 1326x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (18. 9. 2014)

Od 22. 9. 2014 bude účinná nová verze Přílohy č. 8a) Monitorovací indikátory v rámci PO 1 a Přílohy č. 8b) Monitorovací indikátory v rámci PO 2.

18.9.2014 15:35:24 | přečteno 1202x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 29 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Od 11. 9. 2014 je účinný Metodický pokyn č. 29 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0.

POZOR: Z důvodu textové chyby ve vydaném metodickém pokynu č. 29 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0 ŘO OP VaVpI vydává aktualizovaný metodický pokyn.

11.9.2014 12:30:27 - aktualizováno 11.9.2014 14:54:01 | přečteno 1278x | david.palivec | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (12. 9. 2014)

Od 12. 9. 2014 je účinná nová verze Přílohy č. 30) Postup pro řešení námitek žadatele/příjemce a nově byla vydána Příloha č.39) Postup při řešení výjimek z pravidel OP VaVpI. 

11.9.2014 14:41:16 | přečteno 1006x | david.palivec | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 28 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Od 11. 9. 2014 je účinný Metodický pokyn č. 28 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0.  

11.9.2014 10:57:49 | přečteno 1805x | david.palivec | Celý článek
 

Dofinancování způsobilých výdajů projektů ve výzvě 3.4 v rámci PO 4 OP VaVpI

V rámci výzvy 3.4 byla schválena dokumentace programu 133 410 Dofinancování způsobilých výdajů projektů ve výzvě 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem vyhlášené v rámci Prioritní osy 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Vzhledem k tomu, že podpora z OP VaVpI je stanovena na 68 % způsobilých výdajů projektu ( z této částky budou tvořit 85 % prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15 % národní veřejné zdroje), bude zbývající část způsobilých výdajů (ve výši 32 % ) na projekt poskytnuta ze strany MŠMT dle podmínek stanovených v dokumentaci prostřednictvím programového financování z prostředků státního rozpočtu. 

9.9.2014 12:47:11 | přečteno 1503x | david.palivec | Celý článek
 

Aktuální verze příloh k Příručkám pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 1. 9. 2014 jsou účinné nové verze následujících příloh (dále viz. článek).

1.9.2014 17:05:54 | přečteno 1721x | david.palivec | Celý článek
 

Newsletter Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace číslo 7

Praha, 29. srpna 2014 – Řídicí orgán OP VaVpI vydal sedmé číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)

29.8.2014 16:27:30 - aktualizováno 29.8.2014 16:28:51 | přečteno 2212x | eva.presova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 25 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Od 29. 8. 2014 je účinný Metodický pokyn č. 25 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0.

29.8.2014 13:47:35 | přečteno 1021x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Upozornění Řídicího orgánu OP VaVpI k vydání nové verze Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI

Řídicí orgán OP VaVpI (dále jen „ŘO OP VaVpI“) upozorňuje, že byla 29. 8. 2014 vydána příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen „PVD“), verze 5.1. Počátek účinnosti PVD, verze 5.1, byl stanoven na 15. 9. 2014.

29.8.2014 13:16:41 | přečteno 1831x | michaela.cejkova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load