Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1264

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 8.3 - Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory, PO 3, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 8.3 - Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory, PO 3, OP VaVpI.

3.4.2014 9:51:20 | přečteno 772x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (1. 4. 2014)

Od 1. 4. 2014 bude účinná Příloha č. 36 - Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu PO 1, 2, verze 1.1, a Příloha č. 37 - Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu PO 4, verze 1.0.

26.3.2014 15:24:27 | přečteno 976x | michaela.cejkova | Celý článek
 

OP VaVpI spustil velkou mediální kampaň

Praha, 19. března 2014 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  spustilo mediální kampaň na podporu a propagaci výsledků a přínosů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

19.3.2014 15:24:04 | přečteno 2216x | radek.melichar | Celý článek
 

Call for registration for the evaluators of overall quality of projects in Priority Axis 3 OP RDI, Call 8.3

The Managing Authority of the Operational Programme Research and Development for Innovation (OP RDI) is in connection with calls for proposals launched under the OP RDI launching a call for registration of potential evaluators who fulfil requirements for the evaluators of overall quality of projects submitted under the Priority Axis 3 – R&D Commercialization and Popularization, Call 8.3 – An effective system of evaluation of targeted support programmes.

 
14.3.2014 15:23:25 | přečteno 1645x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

V uvedeném článku naleznete požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu v rámci výzvy 8.3 prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace včetně přístupu do registrace. 

14.3.2014 15:09:20 | přečteno 1633x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 4.4, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce

V tomto článku naleznete Příručku pro žadatele OP VaVpI - PO 3, verze 4.4, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce relevantní pro Výzvu 8.3 / pro PO 3, 4.

13.3.2014 17:25:25 | přečteno 1263x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva č. 8.3 - Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory, PO 3, OP VaVpI

Zde naleznete text Výzvy číslo 8.3 – Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory a jejích příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV.

 
5.3.2014 16:21:58 | přečteno 2224x | michaela.cejkova | Celý článek
 

V roce 2013 byly z OP VaVpI schváleny projekty na podporu výzkumu a vývoje za 2,2 miliardy korun.

Logo OP VaVpI

Praha, 3. března 2014 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v loňském roce schválilo poskytnutí dotace pro 45 vědeckovýzkumných projektů za téměř 2,2 miliardy korun. V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), který ministerstvo školství řídí, se jednalo především o projekty z oblasti tzv. pre-seed aktivit, projekty zaměřené na modernizaci stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem nebo projekty na propagaci a informovanost o výsledcích výzkumu a vývoje.

 
3.3.2014 10:45:14 | přečteno 1599x | radek.melichar | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (10. 2. 2014)

Od 10. 2. 2014 je účinná Příloha č. 36 - Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.

10.2.2014 13:53:15 | přečteno 1508x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Informace k veřejné podpoře

Řídicí orgán OP VaVpI si dovoluje upozornit na novou sekci s informacemi k veřejné podpoře. Rovněž sekce FAQ byla doplněna o oblast veřejné podpory.

30.1.2014 16:08:04 | přečteno 1060x | michaela.cejkova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load