Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1355

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (24.1.2014)

Od 24. 1. 2014 je účinná nová verze Přílohy č. 17o) Vzory příloh PŽ - výzva 3.4 - první část.

23.1.2014 15:40:36 | přečteno 1209x | michaela.cejkova | Celý článek
 

MInisterstvo školství ukončilo výzvu na podporu špičkových vědeckovýzkumných týmů

OP VaVpI_researcher Algatech

Praha, 23. ledna 2014 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo celkem 18 projektových žádostí na vytvoření a vybavení kvalitních výzkumných týmů, které budou schopny co nejlépe využít budovaná vědecká centra v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) i kapacity center již existujících. Částka připravená na tyto aktivity činí 1 miliardu korun, přičemž zájem žadatelů překročil daný limit o téměř 300 milionů korun.  

23.1.2014 10:42:42 | přečteno 1580x | radek.melichar | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 2.1 - Posílení výzkumných kapacit VaV center, PO 1, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 2.1 - Posílení výzkumných kapacit VaV center, PO 1, OP VaVpI, včetně seznamu podaných projektů.

20.1.2014 10:20:56 | přečteno 2312x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Zájem pražských veřejných vysokých škol o dotace z OP VaVpI předčil očekávání

ČVUT_letecký pohled

Praha, 17. ledna 2014 – O více než 600 milionů korun přesáhly žádosti pražských veřejných vysokých škol o evropské dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celkový objem finančních prostředků nabízený na vědecko-výzkumné projekty činil 2 miliardy korun.

 
17.1.2014 9:42:50 | přečteno 1674x | radek.melichar | Celý článek
 

Newsletter Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, č. 6

Logo Newsletteru OP VaVpI

Praha, 16. ledna 2014 - Sekce řízení OP VaVpI ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připravily šesté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).  

16.1.2014 16:51:43 | přečteno 1504x | radek.melichar | Celý článek
 

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 3.4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem prioritní osy 4 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů. Tato výzva se týká hodnotitelů věcné kvality projektů předkládaných v rámci prioritní osy 4 ve Výzvě 3.4 – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem.

2.12.2013 15:58:50 - aktualizováno 16.1.2014 11:10:06 | přečteno 1811x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Ministerstvu školství se v loňském roce dařilo čerpat eurodotace

Logo OP VaVpI

Praha, 14. ledna 2014 - Rok 2013 byl pro čerpání evropských dotací klíčovým. Došlo totiž k souběhu tzv. pravidel n+2 a n+3, což znamenalo zvýšenou administrativní zátěž na pracovníky ministerstva školství. Podle uvedených pravidel bylo nutno vyčerpat předem stanovenou výši dotací, v opačném případě již nepůjde zbytek částky dále využít a zůstane tak Bruselu.  

14.1.2014 13:47:30 | přečteno 1317x | radek.melichar | Celý článek
 

Společný metodický pokyn č. 4 k Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 1 a 2, Výzva č. 2.1, verze 1.0, a k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Tímto metodickým pokynem s účinností od 14. 1. 2014 se doplňuje popis a termín doložení Potvrzení o souladu s IPRM (Příloha č. 12), který je obsahem Přílohy č. 6l Seznam povinných příloh projektové žádosti pro Výzvu 2.1 v prioritní ose 1 Příručky pro příjemce a žadatele OP VaVpI 2007 – 2013.

14.1.2014 13:47:09 | přečteno 907x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Upozornění Řídicího orgánu OP VaVpI pro příjemce podpory z OP VaVpI

Upozornění Řídicího orgánu OP VaVpI pro příjemce podpory z OP VaVpI, týkající se nabytí účinnosti zákonného opatření senátu č. 341/2013 Sb., které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2014 a jeho dopad do Pravidel pro výběr dodavatelů OP VaVpI (PVD).

9.1.2014 11:03:37 | přečteno 1440x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 3.4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 3.4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI, včetně seznamu podaných projektů.

9.1.2014 9:12:36 | přečteno 1950x | michaela.cejkova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load