Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1264

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Anglické verze dokumentů pro žadatele Výzvy č. 2.1

V tomto článku naleznete aktualizovaný překlad Přílohy A) Výzvy č. 2.1 – Výběrová kritéria. K dispozici je také anglická verze Přílohy č.11k - Závazná osnova studie proveditelnosti a Přílohy č. 27f - Komentáře k výběrovým kritériím.

8.1.2014 16:19:40 | přečteno 1178x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Call for registration for the evaluators of overall quality of projects under the Call 2.1 Strengthening Research Capacities of R&D Centres in Priority Axis 1 of OP RDI

The Managing Authority of the Operational Programme Research and Development for Innovation (OP RDI) is in connection with calls for proposals launched under the OP RDI launching a call for registration of potential evaluators who fulfil requirements for the evaluators of overall quality of projects submitted under the Priority Axis 1 – European Centres of Excellence, Call 2.1 – Strengthening Research Capacities of R&D Centres. 

18.12.2013 15:38:23 | přečteno 1947x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 2.1 „Posílení výzkumných kapacit VaV center“ prioritní osy 1 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů.

18.12.2013 11:05:08 | přečteno 2019x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva pro potenciální experty na stavebně-technické hodnocení projektu v rámci Výzvy č. 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem prioritní osy 4 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální experty, kteří splňují stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů. Tato výzva se týká expertů na stavebně-technické hodnocení projektů předkládaných v rámci prioritní osy 4 ve Výzvě 3.4 – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem.

13.12.2013 14:03:15 | přečteno 1484x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Často kladené dotazy a odpovědi k Výzvě č. 3.4

Do sekce FAQ byly přidány často kladené dotazy a odpovědi k Výzvě č. 3.4, PO 4, OP VaVpI.

13.12.2013 13:37:17 | přečteno 999x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Často kladené dotazy a odpovědi k Výzvě č. 2.1 - doplnění

Do sekce FAQ pro Výzvu č. 2.1, PO 1, OP VaVpI, byly doplněny další často kladené dotazy a odpovědi.
3.12.2013 13:17:57 - aktualizováno 13.12.2013 13:03:17 | přečteno 1131x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 3.1, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce

Od 16. 12. 2013 bude účinná Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 3.1, a nové verze příloh příruček pro žadatele a příjemce relevantních pro Výzvu č. 3.4: Příloha č. 6k - Seznam příloh projektové žádosti; Příloha č. 17n - Detailní rozpočet projektu.

13.12.2013 11:39:06 | přečteno 1150x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 20 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0, a společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Tímto metodickým pokynem se s účinností od 13. 12. 2013 aktualizuje kapitola 5.12 Ukončení realizace projektu a navazující postupy.

Od 13. 12. 2013 budou účinné také nové verze Přílohy č. 32 - Vzor e-mailového avíza příjemce o vrácení nevyužité platby předfinancování; Přílohy č. 33 - Vzor e-mailového avíza příjemce o vrácení nevyužité dotace; Přílohy č. 34 - Vzor e-mailového avíza příjemce o vrácení úroků generovaných z dotace.

12.12.2013 9:33:07 | přečteno 1091x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 21 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Tímto metodickým pokynem se s účinností od 9. 12. 2013 aktualizují kapitoly 5.1.7 Financování ex-ante, 5.1.8 Financování ex-post, 5.4.4 Průběžné monitorovací zprávy a kapitola 5.4.5 Závěrečná monitorovací zpráva Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 5.0.

9.12.2013 14:23:38 | přečteno 1083x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (9. 12. 2013)

Od 9. 12. 2013 je účinná nová verze Přílohy č. 9 - Příručka pro uživatele webové aplikace BENEFIT7.

9.12.2013 14:17:56 | přečteno 1157x | michaela.cejkova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load