Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1264

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Ministerstvo školství vyhlašuje výzvu pro pražské vysoké školy na podporu výzkumu a vývoje z OP VaVpI

ČVUT_letecký pohled

Praha, 30. září 2013 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání projektových žádostí, které umožní pražským veřejným vysokým školám získat prostředky z evropských strukturálních fondů na podporu výzkumu a vývoje v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Pro předkládané projekty jsou připraveny 2 miliardy korun.

3.10.2013 15:52:02 | přečteno 1423x | radek.melichar | Celý článek
 

Výzva č. 3. 4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI

ŘO OP VaVpI vyhlašuje Výzvu č. 3. 4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

 
30.9.2013 13:43:14 | přečteno 3977x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (27. 9. 2013)

Od 27. .9 2013 jsou účinné nové verze Přílohy č. 23d) Technický popis projektu PO 4 - Výzva č. 1.4 a Přílohy č. 23p) Technický popis projektu PO 4 - Výzva č. 2.4 - rozšířená verze. 

27.9.2013 8:59:08 | přečteno 969x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Jednu miliardu korun z OP VaVpI budou moci využít vědeckovýzkumná centra na posílení svých výzkumných týmů

Toptec

Praha, 25. září 2013 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) připravuje Výzvu 2.1 na podporu posílení výzkumných kapacit vědeckovýzkumných center. Cílem této iniciativy je finančně podpořit vytvoření, materiální a technické vybavení nových výzkumných týmů, které pod vedením špičkových zahraničních vědeckých pracovníků, dokáží zvýšit výzkumný výkon center směrem k atraktivním oblastem výzkumu a vývoje. Tyto týmy budou zároveň schopny efektivně přenášet znalosti ze zahraničí do regionů ČR a budou v nich vytvářet mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu.

 
25.9.2013 14:33:12 | přečteno 1108x | radek.melichar | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (16. 9. 2013)

Od 16. 9. 2013 je účinná Příloha č. 19f) TEZE VÝZVY 2.1 - Posílení výzkumných kapacit VaV center. 

16.9.2013 15:31:54 - aktualizováno 20.9.2013 13:17:59 | přečteno 1472x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (17. 9. 2013)

Od 17. 9. 2013 je účinná nová verze Přílohy č. 35) Příručka pro hodnocení pre-seed.  

16.9.2013 15:35:53 | přečteno 950x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Newsletter Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace číslo 5

Logo OP VaVpI

Praha, 11. září 2013 - Sekce řízení OP VaVpI ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace MŠMT připravily páté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. V pátém čísle newsletteru zájemci naleznou mimo jiné podrobnější informace o druhé veřejné soutěži v Národním programu udržitelnosti I, o dvou výzvách připravovaných na podzim tohoto roku, schválených projektových žádostech Výzvy 7.3 na podporu pre-seed aktivit nebo aktuální informace o novém Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

11.9.2013 14:39:58 | přečteno 1387x | radek.melichar | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (29. 8. 2013, 2. 9. 2013)

Od 29. 8. 2013 je účinná nová verze Přílohy č. 06j - Seznam příloh PŽ, Výzva 5.3. V pondělí 2. 9. 2013 vstupují v účinnost nové verze Přílohy č. 23a) Technický popis pro PO 1 - rozšířená verze, Přílohy č. 23b) Technický popis pro PO 2 - rozšířená verze, Příloha č. 17g) Personální zajištění projektu v rámci PO 1 a PO 2.

3.9.2013 15:32:15 | přečteno 975x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Podzimní tisková kampaň k propagaci OP VaVpI

Logo kampaně

V období od 2. září do 4. listopadu probíhá v nejčtenějších českých denících a týdenících inzertní kampaň na podporu propagace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Cílem kampaně je informovat o smyslu a přínosech OP VaVpI pro kvalitnější život v České republice, informovat o realizovaných a pokročilých projektech OP VaVpI a také oslovit mladé vědecké pracovníky pro práci v regionálních vědeckovýzkumných centrech a centrech excelence. Kampaň bude realizovaná formou klasické grafické inzerce (od celostránkového formátu až po 1/8 strany), advertorialů a také inzertních vkladů.

3.9.2013 8:54:39 | přečteno 1023x | david.palivec | Celý článek
 

PILOTNÍ PROVOZ NOVÉHO WEBU OP VAVPI SPUŠTĚN K 2.9. 2013!

Logo OP VaVpI

Dne 2.9. 2013 bude spuštěn pilotní a optimalizační provoz nového webu OP VaVpI, který potrvá cca 1 měsíc. Vzhledem k tomu, že se nejedná ještě o finální verzi webových stránek, omluvte prosím případné nedostatky, které budeme postupně odstraňovat. V případě, že se Vám nepodaří dohledat potřebné informace, paralelně v době pilotního provozu bude aktualizován i web www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi. Věříme, že se vám nové stránky budou líbit a že v nich v budoucnu naleznete vše, co potřebujete.

30.8.2013 9:35:11 | přečteno 1300x | david.palivec | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load