Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1264

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP VaVpI - Výzva č. 1.4

Od 17. 6. 2013 je účinná nová verze Vzoru Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Výzvu č. 1.4.

17.6.2013 1:06:07 | přečteno 949x | supervisor | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 19 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0

Metodický pokyn č. 19 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0 - PRE-SEED.

5.6.2013 3:06:48 | přečteno 944x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 31. 5. 2013 je účinná příloha č. 35) Příručka pro věcné hodnocení projektů na podporu pre-seed aktivit v realizační fázi.

5.6.2013 3:06:01 | přečteno 964x | supervisor | Celý článek
 

Výzva č. 5.3 - Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory, PO 3, OP VaVpI

Zde naleznete text Výzvy číslo 5.3 – Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory a jejích příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV.

31.5.2013 11:05:40 | přečteno 868x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 22. 5. 2013 je účinná nová verze přílohy č. 9) Příručka pro uživatele webové aplikace BENEFIT7 a přílohy č. 9b) Žádost o změnu přístupových oprávnění.

15.5.2013 1:05:47 | přečteno 919x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 29. 3. 2013 je účinná nová verze přílohy č. 14b) Výklad pravidel způsobilosti výdajů - Prioritní osa 3.

29.3.2013 11:03:43 | přečteno 930x | supervisor | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 7.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 7.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI, včetně seznamu podaných projektů.

21.3.2013 1:03:49 | přečteno 830x | supervisor | Celý článek
 

Informace o povinnosti zřídit bankovní účet určený pro příjem dotací ze státního rozpočtu

Informace o povinnosti zřídit bankovní účet určený pro příjem dotací ze státního rozpočtu v souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 501/2012 Sb.).

12.3.2013 2:03:40 | přečteno 1471x | supervisor | Celý článek
 

Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP VaVpI – Výzva č. 2.4

Od 26. 2. 2013 je účinný vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Výzvu č. 2.4.

27.2.2013 8:02:21 | přečteno 1178x | supervisor | Celý článek
 

28. 2. 2013 - Seminář pro žadatele k Výzvě č. 7.3 v rámci PO 3, OP VaVpI

Ve čtvrtek 28. 2. 2013 se bude v Praze konat seminář pro žadatele Výzvy č. 7. 3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI.

19.2.2013 4:02:45 | přečteno 885x | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load