Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1264

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 21. 9. 2012 jsou účinné nové verze následujících příloh příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI: č. 17f) Aktualizovaný rozpočet pro PO 4; č. 23d) Technický popis pro PO 4; č. 23e) Instrukce k vyplnění Technického popisu pro PO 4. 

19.9.2012 1:09:03 | přečteno 926x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce

Od 13. 9. 2012 jsou účinné následující přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI týkající se monitorovacích indikátorů: Příloha č. 8c) MI na úrovni projektů v rámci PO 4, verze 6.1; Příloha č. 8d) MI na úrovni projektů v rámci PO 3, verze 4.3; Příloha č. 8e) Kategorie MI, verze 1.1; Příloha č. 8g) Doporučený vzor pro dokladování MI v monitorovacích zprávách - PO 3, verze 1.0.

13.9.2012 11:09:38 | přečteno 920x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 14. 9. 2012 je účinná nová verze přílohy č. 23l) Technický popis pro PO 3 - Výzva č. 6.3 - rozšířená verze. K dispozici je také Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Výzvu č. 6.3.

13.9.2012 1:09:48 | přečteno 830x | supervisor | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 14 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0

Metodický pokyn č. 14 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0 - KONTROLA ÚČETNICTVÍ

12.9.2012 3:09:03 | přečteno 869x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce

Od 29. 6. 2012 jsou účinné: Příloha č. 14a) - Výklad Pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2, verze č. 3.3; Příloha č. 25 - Čestné prohlášení - Rozhodnutí, verze č. 1.2.

29.6.2012 9:06:50 | přečteno 950x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce

Od 29. 6. 2012 jsou účinné: Příloha č. 20 - Oznámení o podstatných změnách v projektu, verze 3.1; Příloha č. 21 - Oznámení o podezření na nesrovnalost, verze 1.2; Příloha č. 24a - Čestné prohlášení Benefit7, PO4, verze 1.1; Příloha č. 24b - Čestné prohlášení Benefit7, PO3, verze 1.1

27.6.2012 2:06:14 | přečteno 971x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce

Od 21. 6. 2012 je účinná nová Příloha č. 23n) Technický popis pro PO 3 - Výzva č. 4.3 - rozšířená verze, verze 1.0; Příloha č. 23o) Instrukce k vyplnění Technického popisu pro PO 3 - Výzva 4.3, veze 1.0; Příloha č. 17e) Aktualizovaný rozpočet pro PO 3, verze 3.4.

20.6.2012 3:06:24 | přečteno 887x | supervisor | Celý článek
 

Společný metodický pokyn č. 3 k PPŽ a PPP OP VaVpI 2007 - 2013

Společný metodický pokyn č. 3 k Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 1 a PO 2, verze 2.2, Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 4.1, Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 2.0 a k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 4.0.  - ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

31.5.2012 3:05:23 | přečteno 890x | supervisor | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 13 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0

Metodický pokyn č. 13 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0 - NESROVNALOSTI

17.5.2012 4:05:33 - aktualizováno 29.5.2012 8:05:37 | přečteno 903x | supervisor | Celý článek
 

Výsledky hodnocení Výzvy č. 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

V tomto článku naleznete výsledky hodnocení Výzvy č. 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven.

24.5.2012 9:05:34 | přečteno 888x | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load