Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1264

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (15. 2. 2016)

Od 15. 2. 2016 jsou účinné přílohy č. 28) Zajištění 15% spolufinancování v projektech realizovaných v rámci PO 4 a č. 28a) Zajištění 15% spolufinancování v projektech realizovaných v rámci PO 4 - Formulář k žádosti příjemce o převod nevyužitých finančních prostředků.

15.2.2016 15:17:23 | přečteno 949x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (5. 2. 2016)

Od 5. 2. 2016 jsou účinné aktualizované přílohy č. 17g) Personální zajištění projektu v rámci PO 1 a PO 2, č. 36) Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 1, 2, č. 37) Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 4 a č. 40) Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 3 (výzvy 1.3, 2.3, 3.3 a 4.3).

8.2.2016 10:18:06 | přečteno 1034x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (1. 2. 2016)

Od 1. 2. 2016 jsou účinné nové přílohy Příručky pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Tyto přílohy jsou oficiálním vzorem čestných prohlášení, která příjemce předkládá společně se Závěrečnou monitorovací zprávou a slouží k doložení přijatelnosti/neměnnosti skutečností příjemce či partnera. Přílohy byly vytvořeny specificky pro potřeby výzev 9.3 a 3.2.

 
1.2.2016 16:36:36 - aktualizováno 3.2.2016 13:34:47 | přečteno 1521x | veronika.czesana | Celý článek
 

Informace k vyplacení finančních prostředků příjemci po finančním vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Informace k vyplacení finančních prostředků příjemci po finančním vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), která s účinností od 1. 1. 2016 nahradila vyhlášku č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

3.2.2016 12:55:07 | přečteno 2740x | ilona.mikova | Celý článek
 

Upozornění pro příjemce OP VaVpI

Řídicí orgán OP VaVpI upozorňuje příjemce na administrativní chybu v definici „mylné platby“ uvedené v Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007–2013, verze 6.0, účinné od 20. 7. 2015, v kapitole 5.1.2 Zvláštní účet projektu, v poznámce pod čarou č. 42.

18.1.2016 11:10:25 | přečteno 1128x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický výklad k vyplnění formuláře finančního vypořádání

Metodický výklad k tomu, co by mělo být správně zahrnuto do sloupce použito při předkládání formuláře finančního vypořádání dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem státními finančními aktivy nebo Národním fondem. 

17.12.2015 13:54:41 | přečteno 1359x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Specifikace způsobilosti výdajů a nákladů na konci roku 2015

17.12.2015 13:51:49 | přečteno 1625x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (17. 12. 2015)

Od 17. 12. 2015 jsou účinné následující přílohy:

Příloha č. 17j - Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu, Příloha č. 17t - Závěrečné hodnocení věcného pokroku projektu podpořeného v rámci PO 3 - výzva 9.3, Příloha č. 17u - Závěrečné hodnocení věcného pokroku projektu podpořeného v rámci PO 2 - výzva 3.2, Příloha č. 36 - Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 1, 2, Příloha č. 37 - Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 4, Příloha č. 40 - Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 3 (výzvy 1.3, 2.3, 3.3, 4.3).

17.12.2015 11:14:07 | přečteno 763x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 7 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0

Od 17. 12. 2015 je účinný Metodický pokyn č. 7 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0.

17.12.2015 11:06:34 | přečteno 817x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Zaměstnanci sekce řízení operačních programů se stěhují do nových prostor

Zaměstnanci sekce řízení operačních programů MŠMT budou od ledna 2016 sídlit v prostorách budovy Harfa Office Park ve Vysočanech.  

15.12.2015 15:00:08 | přečteno 976x | michaela.cejkova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load