Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1042

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 1. 9. 2011 jsou účinné nové verze příloh č. 1b) Pravidla způsobilosti výdajů, PO 1 OP VaVpI, Výzva č. 1.1; č. 1c) Pravidla způsobilosti výdajů, PO 2 OP VaVpI, Výzva č. 2.2; č. 14a) Výklad pravidel způsobilosti výdajů PO 1 a 2.

1.9.2011 10:09:24 | přečteno 882x | supervisor | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0

Od 1. 9. 2011 je účinný Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0, kterým se mění termín ukončení infrastrukturní části projektu v případě velkých projektů v rámci výzev 1.1, 2.2, zároveň se upřesňuje nejzazší termín ukončení realizace projektu v případě běžných projektů v rámci výzvy 2.2 a doplňuje se jednoznačně termín pro nejpozdější finanční ukončení projektu pro výzvy 1.1 a 2.2.

1.9.2011 9:09:55 | přečteno 822x | supervisor | Celý článek
 

Nové přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI, specifické pro Výzvu č. 2.4

Od 1. 9. 2011 jsou také účinné přílohy specifické pro Výzvu č. 2.4: Příloha č. 1i) Pravidla způsobilosti výdajů OP VaVpI, Příloha č. 6g) Seznam příloh projektové žádosti, Příloha č. 11f) Závazná osnova studie proveditelnosti, Příloha č. 19e) Teze výzvy č. 2.4.

1.9.2011 1:09:21 | přečteno 983x | supervisor | Celý článek
 

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 2.0

Dne 1. 9. 2011 vstupuje v platnost Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013 Prioritní osa 4, číslo verze 2.0. V tomto článku naleznete znění Příručky pro žadatele a odkaz na společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. 

1.9.2011 1:09:19 | přečteno 914x | supervisor | Celý článek
 

Výzva číslo 4.3 – Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven, PO 3, OP VaVpI

Zde naleznete text Výzvy číslo 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven a jejích příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV.

2.8.2011 4:08:13 | přečteno 869x | supervisor | Celý článek
 

Často kladené otázky a odpovědi k PO 4 - Výzva č. 2.4

V tomto článku naleznete nejčastější dotazy a odpovědi vztahující se k Výzvě č. 2.4.-  Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

27.7.2011 12:07:48 | přečteno 867x | supervisor | Celý článek
 

Výzva číslo 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI

V tomto článku naleznete text Výzvy k předkládání projektů číslo 2.4 v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, a to včetně příloh.

18.7.2011 11:07:33 | přečteno 873x | supervisor | Celý článek
 

Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI

V těchto dnech bylo mezi příjemci OP VaVpI zahájeno dotazníkové šetření k projektu „Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI“, který je realizován pro Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v období duben – říjen 2011 konsorciem společností RegioPartner s.r.o. a AQE a.s.

23.6.2011 10:06:49 | přečteno 949x | supervisor | Celý článek
 

Základní dokumenty OP VaVpI

Od 1. 6. 2011 je účinná nová verze Příručky pro příjemce OP VaVpI (verze č. 4.0) a některých společných příloh příruček pro žadatele a příjemce (viz seznam uvnitř článku).

1.6.2011 4:06:22 - aktualizováno 2.6.2011 1:06:19 | přečteno 1351x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 18. 5. 2011 jsou účinné nové verze příloh č. 8a) - 8d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI, týkající se monitorovacích indikátorů v rámci PO 1, 2, 3, 4, příloha č. 8e) - Kategorie monitorovacích indikátorů podle způsobu a období vykazování v monitorovacích zprávách a příloha č. 8f) Doporučený vzor pro dokladování monitorovacích indikátorů v monitorovacích zprávách v rámci PO1 a PO2.

18.5.2011 3:05:16 | přečteno 888x | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load