Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1264

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Příručka pro příjemce OP VaVpI, verze 3.0

Od 1. 4. 2010 je účinná Příručka pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, číslo verze 3.0. V  přiložených dokumentech naleznete znění Příručky pro příjemce včetně odkazu na společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. 

1.4.2010 4:04:30 | přečteno 892x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

UPOZORNĚNÍ!!! Do uvedených příloh byla přidána Příloha č. 9 Příručka pro uživatele webové žádosti Benefit7 OP VaVpI 2007 - 2013, verze 3.1, která je platná od 22. 3. 2010.

22.3.2010 1:03:32 | přečteno 927x | supervisor | Celý článek
 

Závazné stanovisko k Výzvě číslo 1.3 a 2.3, OP VaVpI

Řídicí orgán OP VaVpI pro vyloučení pochybností vydává závazné stanovisko k Výzvám číslo 1.3 a 2.3, prioritní osa 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

4.3.2010 2:03:45 | přečteno 877x | supervisor | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

UPOZORNĚNÍ!!!

V uvedených přílohách byla přidána Příloha č. 6c - Seznam příloh Projektové žádosti, Výzva 1.3, číslo verze 1.0 a Příloha č. 11b - Osnova studie proveditelnosti, Výzva 1.3, číslo verze 1.0, které jsou účinné od 1. 3. 2010.

Dále zde byla přidána Příloha č. 6d - Seznam příloh Projektové žádosty, Výzva 2.3, číslo verze 1.0 a Příloha č. 11c - Osnova studie proveditelnosti, Výzva 2.3, číslo verze 1.0, které jsou účinné od 25. 2. 2010.

15.2.2010 1:02:43 - aktualizováno 1.3.2010 4:03:25 | přečteno 894x | supervisor | Celý článek
 

Metodika fullcost

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace si dovoluje upřesnit, že metodika rozpočítání nepřímých nákladů (tj. metodika full cost) bude schvalována a certifikována pouze u úspěšně schválených projektů.

24.4.2009 2:04:56 - aktualizováno 18.1.2010 11:01:20 | přečteno 1072x | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě (Prioritní osa 2 OP VK)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě. Výzva je určena mimopražským vysokým školám a jejím cílem je podpořit zpracování metodiky a zavádění metody úplných nákladů (tzv. full cost) zejména u projektů výzkumu a vývoje.

6.1.2010 10:01:10 | přečteno 845x | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load