Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1042

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Metodický pokyn č. 2 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0

Od 27. 10. 2015 je účinný Metodický pokyn č. 2 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 6.0, Příloha č. 43 PPŽ a PPP - Žádost o schválení dlouhodobého pronájmu infrastruktury pořízené z OP VaVpI a Příloha č. 46 PPŽ a PPP - Přehled pronájmů.

27.10.2015 13:49:12 | přečteno 1167x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (26. 10. 2015)

Od 26. 10. 2015 je účinná nová příloha PPŽ a PPP - Příloha č. 45) Souhrnné informace pro období udržitelnosti.

26.10.2015 10:14:39 | přečteno 844x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (22. 10. 2015)

Od 22. 10. 2015 jsou účinné nové verze příloh PPŽ a PPP č. 8e), 8f), 8g), 16b), 16c), 17d) a 17e) a nové přílohy PPŽ a PPP č. 15m) a 15l).

23.10.2015 16:02:20 | přečteno 850x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (6. 10. 2015)

Od 6. 10. 2015 je účinná Příloha č. 37 Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu pro PO 4, verze 1.1, a Příloha č. 44 Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Přehled transferů technologií a znalostí v rámci PO 4, výzva 3.4, verze 1.0.

6.10.2015 15:38:53 | přečteno 817x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (1. 10. 2015)

Od 1. 10. 2015 je účinná Příloha č. 21 Oznámení o podezření na nesrovnalost, verze 1.3.

2.10.2015 16:01:03 | přečteno 911x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0

Od 16. 9. 2015 je účinný Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0.

16.9.2015 15:26:21 | přečteno 1048x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výsledky hodnocení Výzvy č. 3.2 - Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center

Řídicí orgán OP VaVpI dává k dispozici přehled výsledků hodnocení projektů výzvy 3.2 v rámci PO 2 OP VaVpI.

10.9.2015 14:54:53 | přečteno 1829x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výsledky hodnocení Výzvy č. 9.3 - Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

Řídicí orgán OP VaVpI dává k dispozici přehled výsledků hodnocení projektů výzvy 9.3 v rámci PO 3 OP VaVpI. 

10.9.2015 14:54:41 | přečteno 1201x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (1. 9. 2015)

Od 1. 9. 2015 je účinná Příloha č. 14a) Výklad Pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2, verze 4.5, a Příloha č. 14b) Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 3, verze 3.4.

1.9.2015 15:11:30 | přečteno 1295x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Financování platových výdajů na konci roku 2015

27.8.2015 15:41:09 | přečteno 1232x | veronika.czesana | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load